Lezing ll – Identiteit in de psychiatrie

De tweede lezing van het jaar ging over identiteit en psychiatrie, deze lezing werd verzorgd door Nico van Beveren. Als eerste gingen we kijken naar wat psychiatrie nu eigenlijk is. We kregen een filmpje te zien van een stereotype psychiater als binnenkomer. Later in de avond werd besproken wat psychiaters eigenlijk behandelen, dit werd samengevat in het behandelen van afwijkingen in het normale mentale functioneren. Afwijkende gedachtes, emoties en gedrag over de wereld om ons heen, schizofrenie, neurose zijn ook thema’s waar we het over gehad hebben.

Hierna gingen we het hebben over identiteit. Vragen als: ‘wie ben ik?’, en ‘hoe wordt dit beïnvloedt door het beeld dat andere van mij hebben?’ kwamen hierbij aan de orde. We kregen de tip dat we dieper over onszelf moesten nadenken, dan komen we dichter bij de ware ik. Op zoek gaan naar diepere liggende drijfveren om gedrag te verklaren, zegt iets over identiteit. Al met al was het weer een mooie lezing en hebben wij onszelf weer verrijkt met nuttige informatie.

Creacieavond 7 november

Aapje hier, aapje daar, aapjes overal. Het apenkooien was een ontzettend groot succes! Zelfs de stroefste amicae amicique die nog nooit rennend gespot zijn hebben bewezen dat ook zij kunnen bewegen. Met zijn 39-en hebben we de voor zovelen veels te kleine zaal op zijn kop gezet. In vijf teams werd er tegen elkaar gestreden: telkens 1 tegen 4. Ook dit bleek nog niet altijd even makkelijk te zijn. Werd een tikker opgetild? Dan was ieder getikt lid vrij. In de tijden tussendoor hebben enkele leden hun aapjeskunsten op spectaculaire wijze laten zien aan ieder die dat wel of niet wilde zien. Het was een erg leuke avond, met gelukkig weinig gewonden.

De foto’s kunt u hier vinden!

Discussieavond 17 oktober

Op 17 oktober was het zover: de eerste discussieavond van het jaar. Als vereniging gaan we regelmatig met elkaar in debat over een breed scala aan onderwerpen. Om te zorgen dat deze discussies ook in de toekomst goed blijven verlopen, had de discuscie een educatieve avond voorbereid. Want hoe moet dat debatteren nou eigenlijk?

Nadat iedereen zichzelf had voorzien van een bakje koffie of thee begon de avond met een presentatie. In deze presentatie werd ingegaan op de structuur van een goed debat, de opbouw van een argument en op hoe het argument van de tegenstander goed onderuit gehaald kan worden. Daarnaast is er uitgebreid ingegaan op drogredenen, wat mag er allemaal niet? Om al deze informatie wat concreter te maken werd er een voorbeelddebat gehouden.

Debatteren wordt het beste geleerd door het vooral veel te doen en om die reden werd er daarna uit elkaar gegaan in kleine groepjes. Met de net opgedane kennis in het achterhoofd werden er felle debatten gevoerd over allerlei verschillende stellingen. Willen we bijvoorbeeld liever een pondje of een bus als de fietstunnel straks dicht gaat? En moeten dierenrechten in de grondwet komen? Nadat we allemaal ons zegje hadden gedaan zijn we naar de sociëteit vertrokken, waar we onder het genot van een drankje konden nagenieten. Het was een mooie avond!

Lezing I – De psychologie van identiteit

Op 8 oktober 2019 was het tijd voor de eerste lezing onder het jaarthema ‘Identiteit’. Prof. dr. Marise Born kwam ons een en ander vertellen over de psychologie en filosofie achter identiteit.

De lezing begon met enkele filosofen die vele dingen hebben gezegd over de menselijke identiteit. Nadat de lector het verschil tussen het Zelf en Identiteit heeft verklaard kwamen meer toegepaste zaken naar voren. De oude Griekse wijsheid zegt: ‘ken uzelf’. Maar wát leert u dan kennen? Waar de oude Grieken vooral hun plaats in de samenleving leerden kennen en zich daarnaar leerden gedragen, ziet het antwoord op deze vraag er tegenwoordig een stuk ingewikkelder uit. Het opdoen van zelfkennis is een lastige weg, maar ontzettend belangrijk.

Vervolgens heeft de lector de Identiteitsontwikkeling volgens Marcia (1980) behandeld en had ze het over de erg interessante self-guides van Higgins (1987). Deze gaan over het beeld dat iemand van zichzelf heeft, het streefbeeld van zichzelf, wie hij vindt dat hij zou moeten zijn en het vreesbeeld van zichzelf. Zodra twee van deze beelden niet gelijk zijn voelt diegene emoties. Wanneer het Ideale Zelf niet gelijk is aan het Actuele zelf, voelt iemand zich bijvoorbeeld teleurgesteld, heeft hij het gevoel te mislukken bij het bereiken van een doel.

Tot slot kwamen er enkele onderzoeken voorbij die lieten zien dat wanneer iemand die zichzelf niet leuk vindt weet dat iemand anders hem wél leuk vindt, hij zich juist onaardig gaat gedragen (onaardiger dan wanneer hij niet weet wat de ander van hem vindt (de controlegroep)) en vise versa. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat mensen zich gedragen zoals ze zichzelf vinden. Iemand die zichzelf leuk vindt gaat zich extra leuk voordoen als hij weet dat iemand hem niet leuk vindt, terwijl iemand die zichzelf niet leuk vindt zichzelf dan weer extra vervelend gaat voordoen als hij weet dat iemand hem leuk vindt. Zo trekt men het beeld van de ander naar het beeld dat men van zichzelf heeft.

Al met al een heel interessante lezing, die deze lector ons gegeven heeft!

Zie hier de foto’s

Kerstdiner en DTBB 20 december

Donderdag 20 december was het weer zover: het jaarlijkse kerstdiner van de VGSR.
Wat hebben we kunnen genieten van de talenten van de leden, op zeer verschillende gebieden.  De avond werd georganiseerd door de diescommissie. De commissie die de Dies Natalis – het gala van de vereniging – organiseert. Een vijftal kokers was gevraagd de maaltijd te verzorgen. Woensdag werden de eerste onderdelen van de maaltijd al voorbereid. De kerk waar het diner gehouden werd vulde zich met heerlijke geuren toen op donderdag rond de middag de voorbereidingen weer verder gingen.

Rond een uur of zes werden alle aanwezigen ontvangen met een welkomstdrankje – mede mogelijk gemaakt door het verenigingselixer Ketel 1. Tijdens de ontvangst was er voldoende ruimte om gezellig met elkaar te praten en om op de foto te gaan in de fotohoek. Na de ontvangst werd er met elkaar gezongen tijdens een sing in. Daarna nam iedereen plaats aan de prachtig gedekte tafels. Tijdens het kerstdiner kon de vereniging ook alvast oefenen voor de Dies Natalis. De praeses, voorzitter, van de Diescommissie gaf voorafgaand aan de maaltijd uitleg over maaltijdetiquette. De opgedane kennis kon vervolgens meteen in praktijk worden gebracht.

Daarna was het tijd voor de maaltijd, een heus 5 gangendiner. We begonnen met een amuse: een paté in pancetta met gekarameliseerde sjalot. Dat werd gevolgd door het voorgerecht: spinaziesoep met ravioli. Als intermezzo liet ons vereningskoor Ingenia haar stemmen weer eens horen. We gingen verder met het tussengerecht: een broccolimousse met gedroogde ham. Na dit smakelijke hapje werd het kerstverhaal voorgedragen door amice De Wolff sr. onder begeleiding van het pianostuk Nocturne 1 opus 55 gespeeld door amice De Vries jr. In deze onderbreking werd ook een pianostuk voor 6 handen opgevoerd door 3 amicae.
Het hoofdgerecht bestond uit een boeuf bourguignon van runderriblappen geserveerd met zoete aardappelpuree. Tijdens de laatste muzikale bijdrages konden we genieten van het lied ‘O Holy Night’ en het pianostuk Prelude e. o. 28 no. 4. Het nagerecht was een witte chocolademousse met koekkruim en bosvruchten.

Voldaan vertrokken we naar de sociëteit, waar we voor één keer in onze mooiste foute kersttruien mochten rondlopen. Ook werd op deze avond het thema van de 68e Dies Natalis bekend gemaakt.  De praeses van de commissie hield een speech over wat voor geweldige tijd de studententijd is. Het thema van dit jaar is dan ook: ‘Weergaloos’. Er werd geproost met het enigszins foute themadrankje van de zo stijlvol begonnen avond: upso – sprite en sonnema. Een geslaagde sociëteitsavond volgde.

We kijken terug op een prachtige avond waar we mochten gedenken dat God zijn eigen Zoon naar de aarde stuurde voor ons, waar we heerlijk mochten eten en drinken en mochten genieten van al het goede dat de VGSR te bieden heeft!

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Lezing II 13 december

Op 13 december was de tweede lezing onder het jaarthema ‘Het brein’. Dr. Michiel Bosman, psychiater, kwam ons een en ander vertellen over psychische hersenaandoeningen. Hij maakte gebruik van een tool waardoor wij allemaal op onze telefoon een poll in konden vullen. De resultaten hiervan gebruikte hij in zijn verhaal. Zo heeft 38% van de leden die aanwezig was bij de lezing aangevinkt dat hij of zij wel eens contact heeft gehad met een psychiater of psycholoog. De lector was erg blij met dit hoge getal. Het betekent namelijk dat de psychiater of psycholoog niet afschrikt om naartoe te gaan. Er is geen wachtkamer meer met mensen met zichtbare mentale aandoeningen.

Verder ging het op deze avond over het bedrijf van dr. Bosman: hoe het in elkaar zit en hoe ze cliënten en hun problemen aanpakken. Iets heet pas een psychische stoornis als het voldoet aan het B-criterium: de symptomen moeten klinisch significante lijdensdruk en beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen veroorzaken. Kort gezegd: iets kan pas een psychische stoornis genoemd worden als de klachten het dagelijks leven beperken of negatief beïnvloeden.

Het was een interessante lezing waarbij we weer een kijkje konden nemen in hoe ons eigen brein werkt.

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Ouderavond 29 november

Donderdag 29 november zijn de ouders van diverse leden een avond langs gekomen bij de VGSR. De avond vond plaats op drie verschillende kasten die de vereniging rijk is. De ouders waren in diverse groepen verdeeld en konden op elke kast een activiteit bijwonen. Op Casio konden de ouders een Rotterdam-quiz doen die amice De Wolff jr. had gemaakt. Uit de quiz kwam onder anderen naar voren dat jaargroep ’17 het meest prominent is, maar dat de andere jaargroepen ook wel een beetje prominent zijn. Na wat kennis rijker geworden te zijn, werden de ouders ondergedompeld in één van de belangrijkste activiteiten die onze vereniging kent: debatteren. Onder leiding van amice Dorst en amice Buitendijk werden er felle debatten gevoerd over hoe verschrikkelijk slecht een studentenvereniging zou zijn. De ouders bleken er echter onderling niet uit te komen. Voordat de avond zou ontplooien in groot gekijf werd er besloten naar de volgende kast te gaan. Op deze kast was het cantoraat aanwezig. Er werden nachtzangen geoefend en de avond werd afgesloten met het Io Vivat. Er werd zoals altijd een wedstrijd gehouden wie het langst de uithaal van ‘nostrorum sanitaaaaas’ kon aanhouden. De ouders gingen dankzij de ‘zangkunsten’ van amice Van Dijk dan ook met een gehoorbeschadiging richting de Oude Sluis waar de avond onder het genot van een biertje werd afgesloten.

Al met al was het een geslaagde avond waarbij de ouders een illusie armer zijn geworden en de vereniging een paar centen rijker is geworden.

Meer foto’s zijn hier te vinden.