Lustrum-stickerwedstrijd

Dit jaar vieren we het 70-jarige bestaan van de VGSR! De Lustrumcommissie had daarvoor speciale Lustrumstickers ontworpen. Er werd een heuse Lustrum-stickerwedstrijd van gemaakt: de uitdaging voor de leden was om de Lustrumstickers op zoveel creatief mogelijke locaties achter te laten. Uiteindelijk heeft amica Van Vugt de Lustrum-stickerwedstrijd gewonnen en mocht daar een ons eigen Lustrumbier voor in ontvangst nemen. Bent u benieuwd naar ons Lustrumbier? Ook als u geen (oud-)lid bent van de VGSR, kunt u ons Lustrumbier bestellen! Dat kan via www.vgsr.nl/genesis.

U kunt hier de foto’s vinden.

Lustrumhypeavond 25 februari

Op 25 februari was het tijd voor de Lustrumhypeavond! Deze datum zou eigenlijk de start zijn van ons XIVe Lustrum, maar omdat het Lustrum verplaatst is, heeft het bestuur een Lustrumhypeavond georganiseerd. De Archiefcie trapte de avond af met een presentatie over het archief. Daarna hadden de amici De Wolff sr. en Horlings een Kahoot-quiz georganiseerd over het HR en de statuten van de VGSR, die uiteraard gewonnen werd door mevrouw de Praeses. Daarna liet de Lustrumcommissie een filmpje zien waarin ons eigen Lustrumbier werd gepresenteerd! Wilt u nou ook Lustrumbier bestellen? Dit kan! Ook als u geen (oud-)lid bent van de VGSR, kunt u via https://www.vgsr.nl/genesis/ ons eigen Lustrumbier bestellen. Na de Lustrumhypeavond is er uiteraerd via Zoom doorgeborreld, meer gehyped voor het Lustrum dan óóit!

Lezing III 11 februari

Het was op 11 februari alweer tijd voor de derde lezing van het verenigingsjaar! Prof. Dr. Van den Brink, professor aan de faculteit van Godgeleerdheid, heeft ons meer verteld over de bigbangtheorie, een natuurwetenschappelijke theorie die het begin der tijden kan verklaren. Vanuit een theologisch en filosofisch oogpunt is deze bigbangtheorie benaderd en hebben we meer geleerd over de discussie aangaande deze theorie tussen het christendom en de wetenschap. Een interessante lezing, waarvan we veel hebben geleerd!

Amicaal weekend VGSN-TQ 22 januari

Eigenlijk zouden we dit jaar naar Nijmegen gaan om daar met VGSN-TQ te genieten van een amicaal weekend. Dit jaar is het amicaal weekend door VGSN-TQ omgetoverd in een online amicale avond. De leden van de VGSR en VGSN-TQ zijn in groepen verdeeld en hebben online verschillende spelrondes gespeeld. Daarna werd er via het online platform van VGSN-TQ door geborreld. Het voelde, ondanks dat het online was, écht als een amicaal weekend: we hebben elkaar beter leren kennen, hebben het gezellig gehad, er is gespeecht en er is flink geborreld. Kortom, een geslaagde avond!

Online beerpong 21 januari

Op 21 januari heeft de Sociëteitscommissie een online beerpongtoernooi georganiseerd. Via Zoom zijn de verenigingskasten met elkaar de strijd aangegaan en is er beerpong gespeeld voor het leven. Uiteindelijk is de Grieksestraat ervan door gegaan met de winst en hebben de bewoners van de Grieksestraat een fles Ketel-1 gewonnen. Na het beerpongtoernooi was het nog lang gezellig in de Zoommeeting de VGSR.

U kunt hier de foto’s bekijken.

Kerstdiner 17 december

Elk jaar organiseert de Diescie een kerstdiner, maar dat moest dit jaar op een andere manier dan normaal. Normaal wordt er uitgebreid gekookt voor de leden, maar dit jaar moesten de leden het zelf doen. De kokers hadden filmpjes gemaakt over de gerechten en hoe deze bereid moesten worden, zodat de leden zelf aan de slag konden. Op deze manier konden huisgenoten met elkaar genieten van een heerlijk diner. Na het kerstdiner zijn we in een Zoommeeting bij elkaar gekomen en werd er met elkaar door geborreld. Al met al een geslaagd alternatief kerstdiner!

U kunt de foto’s hier vinden.

Discuscieavond 10 december

Tijdens de Discuscieavond hebben we uitgebreid met elkaar gediscussieerd over de manier waarop onze bestuursverkiezing verloopt. We verkiezen het nieuwe bestuur democratisch, maar in de praktijk is er vaak minder ruimte voor tegenkandidaten en volgt vaak de meerderheid het voorstel voor het c.f.t. bestuur van het h.t. bestuur. Via Zoom zijn we in kleine groepjes in breakout rooms uit elkaar gegaan en hebben daar gediscussieerd over de bestuursverkiezing aan de hand van stellingen. Daarna zijn we met de hele vereniging weer bij elkaar gekomen, waarna de discussie plenair werd voortgezet. Het was een vruchtbare avond: we zijn tot aanbevelingen gekomen die met de aankomende bestuursverkiezing doorgevoerd zullen worden door het h.t. bestuur.

Lezing II 26 november

Prof. Mr. De Lange, hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht, verzorgde de tweede lezing van het jaar. Deze lezing ging over de erkentenis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in 1950. Prof. Mr. De Lange vertelde ons meer over de eerste tekenen van een verenigd Europa, hoe de rol van Nederland was en hoe er vanuit de Nederlandse politiek werd gereageerd op het Verdrag, voornamelijk vanuit het oogpunt van de christelijke partijen. Na de lezing van Prof. Mr. De Lange was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Na de lezing werd er via Zoom nagepraat en doorgeborreld. Een geslaagde avond!