Creacie-avond 6 september

Vorige week donderdag was de VGSR te vinden in het Maaspodium, bij de theatervoorstelling FEEST. FEEST gaat over een heel asociale familie die zich bezighoudt met allerlei lugubere zaken en tegelijk feest viert. Op deze avond, georganiseerd door de creacie, kwamen in anderhalf uur alle kunstdisciplines langs: film, dans, muziek, beeldende kunst en theater. We keken naar acteurs die in touwen klommen, nep-gevechten en allerlei andere acrobatische taferelen. Daarnaast konden we genieten van hele diverse muziek. Zo was er een heavy metal-band en werden er live veel liedjes gezongen. De reacties van de leden na de voorstelling waren, net als de scènes in de voorstelling zelf, erg verschillend. De één vond het veel te absurdistisch, de ander had de hele avond zitten lachen. Hoe dan ook, we hebben ons goed vermaakt.

Na de voorstelling heeft een aantal leden nog op een hoog niveau mogen genieten van onze geliefde stad. We zijn de Euromast opgegaan, waar we na konden praten over FEEST. Uiteraard ging de avond verder op soos, waar onder het genot van een biertje de activiteit nog verder geëvalueerd kon worden. Het was een mooie avond!

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Jaaropening 30 augustus

Afgelopen donderdag was het weer een feit: de eerste verenigingsavond van dit academisch jaar. De praeses begon de jaaropening met een Bijbeltekst en gebed, waarna er nog een opwekking werd gezongen onder muzikale begeleiding van een aantal enthousiaste leden. Vervolgens mochten alle disputen hun jaarthema en plannen voor dit verenigingsjaar presenteren. Zo zal er onder anderen worden nagedacht over klimaatverandering, onzekerheden, de homo universalis en dopinggebruik. Verder zal er natuurlijk weer worden geborreld en zullen er mooie weekenden plaatsvinden!

Toen alle plannen waren verteld, kregen we ook te horen wat we met betrekking tot ons jaarthema ‘Het brein’ kunnen verwachten. We zullen onder anderen een lezing krijgen over marketing en het brein, maar ook over hoe ons brein eigenlijk werkt.

Als afsluiting werd het thema van de bijbelclubs van dit jaar gepresenteerd, wat ‘Metamorfose, verlangen naar verandering’ bleek te zijn, naar aanleiding van 2 Korintiërs 3:18. We mochten er zelf ook meteen al een beetje van proeven door middel van een korte bijbelstudie, die in kleinere groepjes werd behandeld. Nadat er nog wat opwekkingen waren gezongen, was iedereen er klaar voor en vertrokken we richting onze sociëteit. Daar konden we weer een lange avond borrelen met elkaar. Het belooft een mooi jaar te worden!

Open avond barbecue 21 juni

Donderdag 21 juni was de laatste open avond van het jaar. Deze avond kwamen er 15 mensen kijken bij de vereniging.

De laatste avond bestaat, traditiegetrouw, uit een barbecue. Er werd door onze barbecuemasters Niels van Rietschoten en Dico Marck goed voor ons gezorgd. Op kleedjes werd lekker gerelaxt en na een poosje werd de voetbal tevoorschijn gehaald en werd er hard gevoetbald.

Na de barbecue hadden we een kastborrel op Casa de Oranjeboom. Hier was weer een heuse muziekquiz waarbij er hard gestreden werd. Het was een spannende strijd, maar dit kwam vooral door de rookmachine die zo hard aan het draaien was dat men elkaar niet meer kon zien. Natuurlijk was er ook weer een bierpong competitie.

Als je nog graag wil komen kijken bij de VGSR, maar niet naar de open avonden kon komen kan je nog contact opnemen met José (06-55543393). In de zomer kan je namelijk nog langskomen tijdens een borrel op donderdagavond.

Foto’s van de avond zijn hier te vinden.

Oudleden-voetbal 15 juni

Op vrijdag 15 juni vond ons jaarlijkse oud-ledenvoetbal plaats. Een mooi moment voor leden en oud-leden om elkaar op sportieve wijze te ontmoeten en bier- en taartbuiken waar mogelijk te verkleinen. Dit jaar mochten vier teams het tegen elkaar opnemen, waaronder De Botte Bijlen, Jan + sjaars, het Icarusteam en een fantastisch op elkaar ingespeeld vrouwenteam. Spannende en minder spannende momenten volgden elkaar op, en na een poule- en knock-out fase was het meervoudig kampioen Icarus, die het in de finale moest opnemen tegen team Jan + sjaars. Het werd een bijzonder spannende finale, maar na tien minuten bleek een nieuw kampioen te zijn geboren. Team Jan + sjaars zijn dan ook naar huis gegaan met een heerlijke fles Ketel-1, als bekroning op deze prachtige overwinning. Voor de rest zat er niets anders op dan de emoties te verzachten met een heerlijk biertje op het terras bij de Oude Sluis. Het was weer een mooie avond!

Sine Regno 2018 Bestuur van Harten

Sine Regno

Niet al te lang geleden werd heel de vereniging hulpeloos zonder leiding achtergelaten. Heel de vereniging? Nee, een enkel bestuur bleef moedig weerstand bieden aan de slapte die zonder leiding ontstaat en maakte het leven van de vereningsleden gerieflijk.

Het bestuur liet de vereniging natuurlijk niet zonder meer in de steek. Het onophoudelijk leiden van een studentenvereniging gaat vaker als regel dan uitzondering gepaard met de nodige stress. Stress is verantwoordelijk voor een plethora aan kwaden in onze wereld. Als een ware box van Pandora is het de veroorzaker van fenomenen zoals stressballen, het lospulken van bierflesetiketten en meer van dergelijk nodeloos geweld. Maar naast zulke nodeloze vertoningen van aggressief wangedrag is het ook een oorzaak van verminderde prestaties, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom heeft bestuur De Jong besloten om een weekje vakantie te nemen om de stress uit het systeem te werken. Bijgevolg stond de leiding van de vereniging niet onder stress maar ontbrak elke vorm van leiding en daar, mijn lieve lezers, vaart de vereniging niet wel bij. Niet getreurd.

Guess who’s back?!

Als een feniks uit de as verrees bestuur Van Harten om de leiding van de vereniging een week op zich te nemen. Na een rollerbanktest zou de PR-vaardigheid van bestuur Van Harten in beslag genomen worden, wat bleek uit de teasers die al ver tevoren op deze en gene plek geplempt werden om de vereniging te verwittigen van de op handen zijnde feeërieke aangelegenheid. Afijn, genoeg veren in eigen reet gestoken. Het is tijd om middels een kleurige ende breedsprakige beschrijving u van hetzelfde te overtuigen.Bestuur Van Harten toog aan het werk aan de ontwerptafel en weldra werd een week vol vertier zonder weerga in elkaar getimmerd. Besloten werd om een overdaad van amicitia en competitieve drang te combineren en zo gebeurde het dat de amicitia de vereniging doortrok zoals een stel onverzadigbare boktorren met de snelheid van het licht door hout vreet.

Des maandags in het vroege ochtendgloren verscheen in de elektronische mailbox van de vereniging een missive gevuld met opdrachten die men voor het verkrijgen van, in essentie waardeloze, punten moest voltooien. De vereniging werd opgedeeld in een vijftal units die samen om het meest punten ging strijden, althans dat was de bedoeling. Helaas was de slapte ondanks herhaaldelijke pogingen deze weg te nemen bij sommigen doorgesijpeld tot op het bot, er moet immers ook gestudeerd ende gearbeid worden. Voor uw en ons gemak werd de naam “Crazy 66” toegeschreven aan dit merkwaardige spel. Leden werden gestimuleerd om elkaar op te zoeken en deel te nemen aan geplande activiteiten om de puntjes bijeen te sprokkelen.Los van deze oprisping van competitieve drang, die bij menigeen ontketend werd, verliep de maandag in kalme tred en begonnen we de week rustig met het omgooien van kegels met een zware, ronde unit, waarbij voor het scoren van strikes binnen en buiten het boekje werd gekleurd. Om deze kost te verwerken bezochten we ons stamcafé De Oude Sluis om onder het genot van een drankje het over serieuze en aanzienlijk minder serieuze zaken te bespreken. De shiny zon verrichte veel werk deze week en niets is fijner dan afkoelen in een zwembad op het moment dat eigenlijk colleges gevolgd of scripties geschreven moeten worden. En zo geschiedde het.Als ware wij studenten werd de avond ‘s anderenmaals afgesloten met een borrel, deze keer voerde beerpong de boventoon, aangezien de VGSR de week daarna het amicale beerpongtoernooi voor het derde jaar op rij organiseerde.

Op woensdag werd de verjaardag van meneer de assessor van bestuur Van Harten uitbundig gevierd. Geheel in stijl werd een taart met zijn eigen hoofd daarop prijkend verorberd door alle liefhebbers. Door de rest moest men het doen met een rijkelijk overvloedige barbecue die door onze grootste sponsor gefinancierd werd die bekender is onder de titel ‘DUO’.

Na een dag met net iets te veel vlees was het broodnodig om besef rondom ons milieu en rentmeesterschap terug te brengen in de oppervlaktewateren van ons brein. Hoe anders dat te bereiken dan met een wandeling onder de open hemel in de botanische tuin van Rotterdam. De tuinen waren gevuld met een veelvuldigheid aan paadjes, aardachtige aroma’s en bejaarden. Nu was ons kennen nog beperkt, maar na deze wandeling zouden we volledig kennen. Ons resten bomen, planten en bloemen, deze drie, maar het meest aanwezig daarvan waren de bomen.

Trompenburg was bovenal een Arboretum en na deze wandeling rijst de vraag hoeveel soorten Rhododendrons er zijn (1024 voor de geïnteresseerden) en wat de meest willekeurige naam voor een soort is. Gelukkig konden we ons ‘s avonds uitleven door de beentjes flink te strekken bij een Levend Stratego. En daar de naam impliceert dat er strategie van pas komt moet ik uw beeld van de gang van zaken misschien even bijstellen. Bij het bordspel wordt er met zorg een plaats gezocht voor elke vorm van pion en wordt de vlag goed verstopt, elke keuze heeft tot op zekere hoogte een achterliggend idee. Bij Levend Stratego wordt het meeste daarvan op een grote hoop gegooid en maakt strategie plaats voor een verkapt sprinttoernooitje tussen leden. Bijkans is dit ook een stuk leuker dan een stoffig strategisch spelletje in de buitenlucht orchestreren.

Zoals elke donderdag borrelden we donderdag op de soos waar teams voor Crazy 66 punten konden scoren door met maskers van het bestuur te dragen en daar beeldmateriaal van te maken.

Op vrijdag sloten we af met een slaappartijtje waarbij we bij gouwe ouwe films weg konden doezelen. Om ‘s nachts te dromen van alle mooie herinneringen van de week en het gehele vorige jaar met het epische bestuur Van Harten die voor de laatste maal in functie optrad.

Hoewel er een taboe rust op eigen oordeel eerst kan bestuur Van Harten u meedelen dat de week zeer geslaagd verlopen is en dat wijzelf in ieder geval met volle teugen hebben genoten.

Was getekend,

Bestuur Van Harten

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Icarus Lustrum 2018

Man, wat was een bizar feest, het tweede lustrum der Dispuutsvereniging Icarus. Onder het thema: ”altijd hoger, altijd meer” genoten alle Heeri van een week vol vermaak. Op maandagavond trapten wij af in onze stamkroeg de Oude Sluis waarin gespeecht, gelachen en gedronken werd. Dinsdagavond stond er een groot diner voor ons klaar en luisterden wij naar een interessante lector die ons mentaal voedde en bijdroeg aan een van onze peilers: studiezin. Woensdag gingen de Heeri met elkaar aan de haal tijdens een scherm-workshop en afsluitend had de lustrumcommissie een filmzaal gehuurd waarin met alle Heeri + dates een goede film werd gekeken. Donderdag was de dispuutsavond die natuurlijk altijd heel erg goed is en als verrassing stond er bij de sociëteit een fanfare te wachten op dispuut Icarus. Onder begeleiding van de fanfare werd binnengetreden in de sociëteit en stonden alle aanwezigen perplex van al het moois wat binnenkwam. Vrijdag de uitbrak-dag, en aansluitend in de avond een goede barbecue en een LAN-party. De grootste en meest epische dag was zaterdag, de dies! We vertrokken per boot naar Dordrecht waar wij alvorens een rondleiding kregen door het Huis van Gijn, een machtig mooi huis. Daarna paradeerden wij ons door de historische binnenstad en namen wij plaats op een afgehuurd terras aan het water.

Na goed geborreld te hebben vertrokken wij naar de diner-locatie: Villa Augustus. Daar kwamen wij in een zaal terecht, man, meer dan een 7.5. Het was goed, het was mooi, het was fantastisch. Na een uitstekend diner, een uitstekende sigaar en een uitstekende terugreis in een Amerikaanse schoolbus c.q. partybus gingen de beentjes nog van de vloer in de Beurs.

Het was een fantastische week voor Dispuutsvereniging Icarus!

Met amicale groet,

Julian de Wolff
Bram Binnekamp
Lustrumcommissie der Dispuutsvereniging Icarus

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Voetbal tegen CSFR en Koningssoos 26 april

Donderdag avond 26 april was het tijd voor de onderlinge strijd tussen de VGSR en CFSR te Rotterdam. Traditiegetrouw werdt deze strijd gestreden op de groene grasmat ofwel het voetbalveld. Nadat het hek drie kwartier te laat openging rende er even later 12 Rotterdamse strijders het veld op waarop een kort tactisch overleg volgde en de wedstrijd kon beginnen. Helaas voor de VGSR stond het in de rust 2-0 en werd de wedstrijd beëindigd in een 3-0 nederlaag. Ondanks deze domper was de sfeer er op de soos er niet minder om. Hier werd de verjaardag van de Koning alvast gevierd in een volledig in oranje gestoken sociëteit. Onze prachtige sociëteit was omgetoverd tot heus Hollands-Café waarbij de koningsnacht in volle glorie werd gevierd. Onze themadrank Ketel-1 was met oranje kleurstof volledig in het thema gehuld en ook de hoeveelheid bitterballen mocht er zijn. Om 00:00 stipt zongen wij verschillende liederen voor onze jarige koning waaronder het Wilhelmus en natuurlijk het koningslied. Het was een gezellige avond die doorging tot de vroege uurtjes. Gelukkig was het nog heel de dag feest.

Foto’s van de avond zijn hier te vinden

Julian’s Kinderfeestje (pizza en lasergamen)

Afgelopen donderdag mocht ik mijn verjaardag met heel de vereniging vieren. Het fantastische weer die dag was een van de beste cadeaus die ik kon krijgen. Na wat kleine watergevechten in het dakpark hebben we met elkaar genoten van een heus pizza-buffet met dank aan Domino Pizza. In de avond waren wij onwijs fanatiek aan het lasergamen in de lasergame-boot van Rotterdam! Het feestje eindigde in de sociëteit. Iedereen moest wel weer zelf naar huis en werd niet thuis gebracht na dit daverende kinderfeestje.

Julian de Wolff

Foto’s spreken voor zich, zie hier!