Jaarthema: Globalisering

Dit jaar is het jaarthema ‘globalisering’. Binnenkort zal er meer informatie over dit jaarthema op deze pagina verschijnen. Hieronder lees je meer over het jaarthema van seizoen 2016-2017: Rotterdam.

 

Na een jaar nagedacht te hebben over natuurwetenschap, staat dit jaar een compleet nieuw jaarthema op de planning, namelijk ‘Rotterdam’. Rotterdam, de stad waar we allemaal studeren en dus dagelijks mee te maken hebben. De stad van de haven, de kubuswoningen en de Euromast. Een thema waar u dus ook zelf al veel van weet en dat maakt het extra interessant!

De Maasstad Rotterdam is een van de grootste steden van Nederland en heeft door de eeuwen heen een heel diverse bevolking gekregen, waardoor het Rotterdamse straatbeeld niet langer wordt beheerst door de nuchtere Rotterdammerts. Ook de stad  zelf is een opvallende verschijning. Door het bombardement moest er een nieuw centrum geconstrueerd worden, waardoor Rotterdam een a-typisch stadscentrum heeft. De oude Sint-Laurenskerk wordt dan ook omgeven door een samenraapsel van moderne gebouwen, waarin de bouwstijlen nogal verschillen. Gedurende dit jaar hopen we naar veel verschillende zaken te maken die gekoppeld zijn aan de stad Rotterdam. De avonden zullen een heel verschillende invulling krijgen, uiteenlopend van architectuur tot het gedachtegoed van Desiderius Erasmus.

Op 24 november verzorgt ir. Gerard Peet de aftrap met een lezing over architectuur en planologie. Peet is verbonden aan de Hogeschool Rotterdam als docent ruimtelijke ordening en planologie en voormalig gemeenteraadslid voor de PvdA. Verder heeft hij het boek ‘BINNENWEG’ gepubliceerd, waarin de geschiedenis van de langste winkelstraat van Nederland wordt beschreven. De lezing zal gaan over de kenmerken van de architectuur van Rotterdam. Zien we overeenkomsten met architectuur in andere steden? Wat zegt het stadscentrum van een stad over haar bewoners? Hoe zag de stad eruit voor het bombardement? Hoe hard groeit de stad nog en hoe zal de stad hierdoor mogelijk veranderen?

De tweede lezing zal plaatsvinden op 26 januari en wordt verzorgd door dr. Bart Kuipers. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als haveneconoom. Met een essay over de container als beste uitvinding in de afgelopen honderd jaar heeft hij diverse prijzen gewonnen. In dit essay beschrijft Kuipers hoe de container met standaardisering, eenvoud en bijpassende infrastructuur de wereldhandel heeft doen veranderen.
Tijdens de lezing zal de focus liggen op de Rotterdamse haven. De grootste haven van Europa heeft door de jaren heen voor ongekende economische mogelijkheden in Rotterdam en daarbuiten gezorgd. Veel mensen vinden hun werk in de Rotterdamse havens en de Nederlandse economie is enorm gebaat bij een dergelijk grote haven. De lector zal ingaan op vragen als: wat maakte de haven eigenlijk zo bijzonder? Is er een specifieke reden waarom juist de Rotterdamse haven zo groot is geworden? Hoe groot is de invloed van de Rotterdamse haven op de Rotterdamse en Nederlandse economie? Op welke gebieden heeft de haven de stad Rotterdam beïnvloed?

16 maart staat genoteerd als de datum voor de derde lezing. Op deze avond is prof. dr. Paul van de Laar te gast. Sinds 1997 bekleedt Van de Laar de bijzondere leerstoel Roterodamum ‘Geschiedenis van Rotterdam’ aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft daardoor veel kennis over de geschiedenis van de stad Rotterdam, met name op sociologisch en cultuur vlak. Verder is Van de Laar directeur van het nieuw opgerichte Museum Rotterdam.
Vragen die in deze lezing aan de orde zullen komen zijn: Wat zijn momenteel de grootste problemen in de stad Rotterdam? Hoe worden deze problemen opgelost? Zijn deze problemen specifiek voor deze stad, of hebben veel grote steden deze problemen? In hoeverre verloopt de integratie in Rotterdam soepel? In hoeverre is Rotterdam een criminele stad?

De laatste lezing zal niet zozeer gaan over de stad Rotterdam, maar over de bekende Rotterdamse theoloog, filosoof en humanist: Desiderius Erasmus. Op 25 mei hoopt dr. ir. Leo Molenaar hier u alles over te kunnen vertellen. Molenaar is in 1994 gepromoveerd als historicus. Tot 2007 was hij werkzaam als docent ANW en scheikunde, publicist en broodschrijver. Een van de laatst gepubliceerde werken van zijn hand is de biografie van Marcus Bakker (2015).
Het doel van de laatste lezing is meer leren over een van de grootheden die de stad Rotterdam heeft voortgebracht. Wat was het gedachtegoed van Erasmus? Wat voor invloed heeft hij gehad op de eeuwen direct na hem, en wat zien we in de huidige theologie en filosofie nog terug van zijn gedachtegoed?