Jaarthema: Criminaliteit

“Criminals should be punished, not fed pastries.” -Lemony Snicket

Afgelopen jaar mochten we het jaarthema ‘1950’ behandelen. Hierbij hebben wij meer mogen leren over verschillende belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden in het jaar dat onze mooie vereniging werd opgericht. Waar onze vereniging aan het begin van het jaar nog welkom werden geheten in de pelgrim moest er halverwege het jaar toch weer worden uitgeweken naar online lezingen. Helaas staat ook dit jaar nog steeds in het teken van corona, maar desondanks doet de commissie haar stinkende best om een mooie reeks van lezingen voor te schotelen.

Om een beter begrip te krijgen bij het jaarthema criminaliteit zal er in de eerste lezing worden gekeken naar criminaliteit in Rotterdam. De focus zal vooral worden gelegd op de drillmuziek en wat er gaande is tussen verschillende groepen in 020 en Rotterdam. Deze lezing zal worden verzorgd door dr. Roks van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn wetenschappelijke expertise ligt op het gebied van straatcultuur, criminele groepen en georganiseerde criminaliteit.

De daaropvolgende avond zal jeugdcriminaliteit onder de aandacht gebracht worden door prof. Van der Laan. Jeugdcriminaliteit is in wezen strafbaar gedrag door jongeren tot en met 24 jaar. Hieronder valt ook het jeugdstrafrecht dat zich richt op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Een van de grootste begrippen binnen de criminologie is de zogenoemde age-crime curve, waarbij crimineel bedrag begint bij jonge tieners en piekt tegen het einde van de adolescentie. Tijdens deze lezing zal er worden ingegaan op vragen als: ‘Wat gebeurt er met jonge kinderen als zij een strafbaar feit plegen?’ en ‘Waarom zijn straffen voor minderjarigen lager dan voor meerderjarigen voor hetzelfde strafbare feit? Prof. Van der Laan is verbonden aan de rechtenfaculteit van de universiteit in 020.

De derde lezing van dit jaar zal gaan over mensenhandel. Mensenhandel is een vorm van criminaliteit waarbij er misbruik wordt gemaakt van de afhankelijkheid van een persoon. Het wordt ook wel moderne slavernij genoemd. Vandaag de dag roept mensenhandel bij veel mensen het beeld op van de net niet zinkende bootjes met vluchtelingen die een fortuin neer hebben moeten leggen voor hun overtocht. Waar en hoe vaak komt mensenhandel eigenlijk voor? Hoe gaat een mensenhandelaar te werk? En wat wordt er allemaal gedaan om mensenhandel tegen te gaan? Deze avond zal er dus vooral worden stilgestaan bij verschillende aspecten van mensenhandel.

Als laatste avond zullen wij ingaan op een onderwerp dat vandaag de dag erg actueel is, namelijk cybercriminaliteit. Zeker tijdens de huidige pandemie zijn mensen nog meer aangewezen op telefoons en laptops dan gebruikelijk en hier maken cybercriminelen dan ook volop gebruik van. Online worden er vooral veel vermogensdelicten, zoals pinpasfraude, gepleegd, maar ook hacken, online pesten en identiteitsfraude komen regelmatig voor. Tijdens deze lezing zullen wij ons bezig houden met wie deze cybercriminelen zijn en wat voor motieven zij hebben. Heeft de coronacrisis gezorgd voor een stijging van de cybercriminaliteit?