Jaarthema: Het Brein

U  draagt  hem elke  dag met u  mee, gebruikt  hem de hele dag  door, maar nooit volledig  en de meesten van u hebben  geen idee hoe hij werkt. Het  gaat hier natuurlijk om de grijze  massa in uw bolletje ofwel uw brein.  Dit jaar willen we de basale werking van  uw brein vanuit verschillende perspectieven behandelen.  Daarbij zal de eerste helft van het jaarthema gaan over  de werking van de hersenen zelf, de andere helft  van het  jaar focust  op het gebruikmaken  van hersenen.

Werking van het brein – Prof. Dr. J.G.G. Borst (15/11)

Hoe werken onze hersenen? Kunnen we door koffie beter studeren of lijken we meer focus te hebben, maar vergeten we ook meer?  De lector van deze lezing is neurowetenschapper aan het EMC en zal ons een algemeen beeld te geven van de werking, opbouw en de reactie van ons brein op consumeerbare stoffen of substanties.

Hersenziektes – Dhr. Bosman (13/12)

De tweede lezing zal worden gegeven door een psychiater. Hij zal het hebben over ziektes als dementie, Parkinson en epilepsie. Hoe ontstaan dit soort aandoeningen? Hoe worden ze behandeld? Hoe kunnen deze ziektes voorkomen en bestreden worden? Of kan dat (nog) niet?

Ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige neurale netwerken

Omdat ‘het brein’ maar met een nipte meerderheid won van ‘kunstmatige intelligentie’, zullen deze thema’s in de derde lezing waarschijnlijk worden gecombineerd. Er zal vooral worden gekeken naar het gebruik van kunstmatige intelligentie met betrekking tot hersenziektes.

Neuromarketing

De winkelindeling wisselt regelmatig en producten worden vaak op bewuste plekken neergezet. Ook bij logo’s van merken wordt er niet alleen gekeken naar wat mooi is. Hoe wordt ons brein beïnvloed in het dagelijks leven door dit soort marketing? Daar zal het deze lezing over gaan.