Al sinds 1950

VGSR, dé christelijke studentenvereniging van Rotterdam!

Al sinds 1950 maakt de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam onderdeel uit van het studentenleven in deze bruisende stad. Hoewel een van de oudste en meest traditionele studentenverenigingen van christelijk Nederland, is ze toch een actieve en moderne groep studenten die meer willen dan alleen studeren. Sinds februari 2009 is het voor HBO-studenten ook mogelijk geworden lid te worden van de VGSR! Trouwens, niet alleen vrijgemaakten, maar iedereen die Gods Woord, door ons beleden met de Drie Formulieren van Enigheid, onderschrijft kan lid worden.

Een groot deel van de VGSR woont op studentenhuizen (kasten) in het westen van Rotterdam, nabij het pittoreske Delfshaven, maar ook in Rotterdam-Zuid en richting Schiedam settelen steeds meer VGSR-ers.

De VGSR is een betrokken vereniging. Iedereen kent elkaar en vrijwel iedereen woont in hetzelfde deel van Rotterdam, wat de band tussen de leden tot een hechte maakt. Verder kennen we naast de tweewekelijkse bijbelstudieclubs (BBC) ook onze wekelijkse donderdagavondactiviteit met de aansluitende sociëteitsavond, waar we dan gezellig borrelen en waar je gerust een keertje langs mag komen. Uit ervaring ontstaan onder genot van een biertje altijd de beste gesprekken.

Studiezin en Amicitia

Elke student een christen-academicus. Dat is waar de VGSR voor staat. Suf? Nee. In een mild klimaat zorgen studiezin en amicitia, de twee pijlers van de VGSR, voor de juiste omstandigheden om elke student op zijn eigen tempo zijn interesses en sociale contacten te ontwikkelen. Wat de studiezin betreft zijn er de maandelijkse dispuutsavonden, waar in een kring van gelijkgestemden de discussie en diepgang wordt opgezocht op allerlei verschillende terreinen (zie ook Disputen) en ook worden in verband met het semesterthema jaarlijks zo’n 3 à 4 lezingen georganiseerd, waarbij experts van uiteenlopende achtergronden hun visie en verhaal vertellen.

Sinds enkele jaren kent de VGSR ook de zogenaamde bijbelclublezingen. Hier worden van tijd tot tijd klassieke maar ook moderne geloofsthema’s besproken, die, nog meer dan tijdens de ‘gewone’ discussieavonden, het kenmerkende christelijke karakter van de vereniging laat zien.

De sociëteit aan de Haringvliet is één van de grootste toonbeelden van weelderige amicitia (letterlijk: vriendschap) op de VGSR. Wekelijks wordt daar voor elk lid getapt en als je een echte student bent, laat je de laatste metro voor wat het is en blijf je nog tot de late uurtjes genieten van een rustig muziekje en een goed gesprek of gewoon een hoop lol. Verder hebben we door het jaar heen de amicale feesten (in en buiten Rotterdam), sportactiviteiten, weekenden weg met de vereniging, naar de film, ’s avonds bij elkaar eten/borrelen of gewoon een kopje koffie en een spelletje na de kerk op een kast. Gezelligheid kent geen tijd, noemen ze dat.

En naast dat alles is er ook het jaarlijkse veelgeprezen Paascongres dat de perfecte mix is van gepaste christelijke studiezin en rijkelijk vloeiende amicitia.

De VGSR: dé christelijke studentenvereniging in Rotterdam!