Lezing en sintsoos 7 december

Afgelopen donderdag was de tweede lezing in het jaarthema ‘globalisering’. Er werden morele aspecten van globalisering behandeld. Meneer de lector heeft eerst verteld over de verschillende gestalten die globalisering heeft aangenomen door de eeuwen heen. Volgens hem is globalisering niet iets van de laatste decennia, maar is het al eeuwen aan de gang.

Een interessante vraag die aan bod kwam is die van de verantwoordelijkheid voor de medemens. We zijn als christen verantwoordelijk voor de mensen om ons heen en voor mensen verder weg, volgens de lector, maar waar ligt de grens tussen verantwoordelijkheid nemen voor mensen dicht bij en verder weg? De hoeveelheid tijd en geld die we tot onze beschikking hebben is tenslotte beperkt.

Al met al stof tot nadenken voor de komende weken.

Daarna mochten we naar de sociëteit toe gaan en daar kwam de Sint ons verassen met zijn pieten. Er zijn cadeautjes uitgedeeld en heel veel kruidnoten gegooid. Het was een mooie avond!

Foto’s van de avond zijn hier te vinden.

Ouderavond 30 november

Afgelopen donderdag vond de ouderavond plaats. Naast ouders/verzorgers, waren ook andere familieleden en vrienden van de leden uitgenodigd.

De groep ouders en leden waren in tweeën verdeeld en werden rondgeleid door twee leden voor elke groep. Elke groep ging de Euromast op, om het mooie Rotterdam vanaf hoogte te bekijken. Het was prachtig om te zien in het donker met overal lichtjes. De leden hebben de ouders leuke plekjes kunnen aanwijzen en erover kunnen vertellen.
Hierna werd er in de omgeving van de Euromast gewandeld: Het Park. Daarnaast is de Maastunnel bezocht, waar een voetgangerstunnel ligt. Hier hebben de groepen doorheen gelopen waardoor ze in Rotterdam-Zuid terecht kwamen en de stad vanaf die kant konden bekijken met prachtig uitzicht op de ss Rotterdam.
Na de rondleiding kwamen de groepen bijeen in een typisch Rotterdams café: ‘De Ballentent’. Hier sloten we de avond af met een drankje en een hapje.
Meer foto’s zijn hier te vinden.

Discussieavond 23 november

 

Donderdag 23 november stond, zoals gebruikelijk, in het thema van de vereniging. Dit keer stond er een discussieavond op de planning. Binnen een grote groep gaan veranderingen niet onopgemerkt en is het goed om deze met elkaar te bespreken, hiervoor is de discussieavond tot leven geroepen.

Het thema van de avond was het na-novitiaat. Dit is de tweede kennismakingsperiode die georganiseerd wordt voor kennismakers die de reguliere kennismakingsperiode niet kunnen doorlopen. Omdat het fenomeen ‘na-novitiaat’ vrij nieuw is voor de vereniging, was het goed om hier eens op te reflecteren.

We kwamen als groep bij elkaar in de GKV Delfshaven waar we na een korte introductie van de avond uiteen gingen in groepjes. Voorafgaand van de avond was er een enquête naar de vereniging gestuurd zodat we al wisten waar de meningen van de vereniging zouden botsen, dat maakt de avond namelijk extra interessant. Na het bespreken van stelling en het vormen van een mening in groepjes kwamen we terug bij elkaar en vond er een gezamenlijke discussie plaats waar we goed met elkaar in gesprek konden gaan.

Het was zeker een geslaagde avond en dit laat je inzien hoe fijn het is om alles met elkaar te bespreken en hoeveel we kunnen winnen als we dit blijven doen. Communication is key!

De foto’s van deze avond zijn hier te zien!

Lezing 1 Globalisering 16 november

16 november was de eerste lezing die ging over het jaarthema ‘Globalisering’. Het thema was: Hoe groot is jouw wereld?

Meneer de lector is werkzaam bij Boskalis en zal zijn persoonlijke ervaringen delen vanuit zijn werk en privé situatie omtrent globalisering.

Allereerst geeft meneer de lector kort aan wat globalisering inhoudt. Globalisering is een proces waarbij steeds meer landen en regio’s gaan deelnemen aan de internationale handel. Het heeft invloed op alles en wordt gedreven door kapitalisme. Globalisering heeft vele voor- en nadelen. Informatie die gedeeld wordt is een voorbeeld van een voordeel, milieuvervuiling is een voorbeeld van een nadeel.

Boskalis is een internationaal bedrijf, met bijna 10.000 werknemers. Het bedrijf heeft 3 afdelingen: baggeren, energie en havensleep. Wereldhandel, dus globalisering, heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf hard is gaan groeien.
Door de wereldhandel zijn ze zo hard gegroeid. Goede mogelijkheden voor communicatie is een positief effect voor Bokalis wat is voortgekomen uit de groeiende wereldhandel. Een negatief effect is de grotere concurrentie.

Meneer de lector heeft in Amerika en Singapore gewoond. Hij en zijn gezin hebben globalisering zelf meegemaakt en deelt tijdens de lezing verschillende ervaringen die hij en zijn gezin hebben meegemaakt door globalisering.

Aan het einde van de lezing ging meneer de lector nog in op een groot nadeel van globalisering. De mens wil van nature steeds meer, en globalisering zorgt ervoor dat dit kan. Doordat we steeds meer hebben en verbruiken stijgt de opwarming van de aarde en dragen we bij aan de milieuvervuiling. Meneer de lector gaf aan dat het goed is om stil te staan bij het effect wat wij op de aarde hebben doordat we steeds meer willen, kunnen we dit als christen verantwoorden? Horen we juist geen zorg te dragen voor de aarde? Dit gaf stof tot nadenken en hier hebben we na de pauze nog over door kunnen discussiëren.

We mochten na de lezing naar de sociëteit gaan om door te praten met elkaar onder het genot van een drankje.

De foto’s van de lezing zijn hier te vinden.

Creacieavond 9 november

Donderdag hadden we de tweede creacie activiteit. Dit keer zijn we naar de Rotterdamse Schouwburg geweest. Leden konden kiezen uit twee voorstellingen, namelijk Thron en Banaan en Oestermes. 

Thron is een dansvoorstelling. Het is een moderne dans die uitgevoerd werd door vijf danseressen. Deze voorstelling overtrof onze verwachtingen. De dans was een steeds voortdurende reeks van bewegingen die telkens iets anders waren. Het waren niet de dansmoves die wij in de sociëteit laten zien aan elkaar, maar toch leuk en vernieuwend om dit te zien.

De voorstelling Banaan en oestermes was een voorstelling waar opzettelijk geen lijn inzat. Niks was met elkaar verbonden en op de set verschenen de meest willekeurige gebeurtenissen. In het begin kon dit wat onwennig zijn, maar gedurende de voorstelling kwamen er ook steeds meer grapjes naar voren wat het wel steeds boeiend maakt om naar te kijken. 

Daarna kwamen we bij het jazz-gezelschap in de hal van de Rotterdamse Schouwburg weer helemaal bij en konden we vol energie op naar de sociëteit!

Meer foto’s van de avond en de sociëteit zijn hier te vinden.

Dispuutsavond Hydros

Hoewel het nieuwe verenigingsjaar al een tijdje bezig is, begint het voor de disputen eigenlijk nu pas. Afgelopen donderdag was namelijk de eerste dispuutsavond waar de nieuwe eerstejaars zich bij hun dispuut voegde.

Hydros begint de avond altijd met een gezamenlijke maaltijd. Het koken ging helaas niet helemaal volgens plan en we aten pas rond half acht in plaats van zeven uur. Gelukkig zijn Hydroten sociale wezens en vermaakte iedereen zich prima. Nadat we de niet-Hydroten de deur hadden gewezen, kon de avond echt beginnen. De thee kwam op tafel en we maakten goed kennis met de eerstejaars. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat het inmiddels als half negen was en dat we echt met het inhoudelijke gedeelte van de avond moesten beginnen. Het eerste punt op de agenda was de bestuurswissel. Oud-waterhoofd amice de Vries Senior gaf een indrukwekkende speech en plaatste een japans draakje aan de waterhoofdketting. Vervolgens gaf hij deze ketting door aan het nieuwe waterhoofd amica Trimp. Zij gaf ook een speech waar natuurlijk een watermetafoor in verwerkt was. Ook stond ze stil bij elk voorwerp dat vorige waterhoofden aan de ketting hadden opgehangen. Nadat dit plechtige ritueel was afgerond, werd de commissie-indeling bekend gemaakt. Iedereen was zo enthousiast dat er gelijk twee nieuwe commissies ontstonden.

Inmiddels was de avond al zo gevorderd dat werd besloten dat het onderwerp sociale categorisatie de volgende dispuutsavond wordt behandeld. Dit onderwerp gaat over vooroordelen die je over anderen kan hebben.

De rest van de avond werd gebruikt om verder kennis te maken met de nieuwste Hydroten. Dit is heel goed gelukt en we zijn ontzettend blij met de nieuwste aanwinsten!

BBC-avond 12 oktober

Afgelopen donderdag was er weer een BBC avond. Een BBC-avond is er naast de Bijbelclubs. Het leuke aan een BBC-avond is dat je weer andere leden spreekt over het geloof. Zoals meestal het geval is was er weer een superlastige Bijbelquiz, maar deze was dit keer wel in een fancy jasje gestoken. De teams waren erg aan elkaar gewaagd en het was dan ook ontzettend spannend. Nadat de hersencellen actief aan het werk waren gezet, werd het serieuzere deel van de avond gehouden. Aan de hand van een korte film gingen verchillende groepjes uiteen en werd gedaan wat de VGSR zo goed kan, namelijk: discussiëren. De titel van de film was Religie vs. Jezus. Deze titel nodigt sowieso al uit tot een goede discussie en er werd lang over doorgepraat. De avond werd uiteindelijk afgesloten met het zingen van een aantal liederen.

Maar door al het discussiëren en het luide zingen kregen de aanwezigen flinke dorst. Daarom werd de avond zoals vanouds voortgezet met een borrel op de sociëteit onder het genot van een drankje en een hapje. Kortom: het was weer een interessante en gezellige avond.

Meer foto’s vind je hier!