Uitleg automatisch incasso

Als u bij het aanmeldformulier van het VGSR verenigingsblad (d’Econozel) en/of bij het donatieformulier kiest voor een machtiging, geeft u toestemming aan de VGSR om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het lidmaatschapsbedrag of het te doneren bedrag van uw rekening af te schrijven.

Daarnaast geeft u toestemming aan uw bank om dit bedrag (of deze bedragen) van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

VGSR incasseert lidmaatschapsbedragen van het verenigingsblad na een nieuwe aanvraag aan het eind van de eerstvolgende maand. Volgende incasso’s zullen zijn nadat de 1e editie van het verenigingsblad van het seizoen is verschenen, deze komt doorgaans begin november uit. Donaties worden, afhankelijk van de aangegeven frequentie (maandelijks of jaarlijks), altijd in de laatste week van een maand geïncasseerd. Ons incassant-ID is NL29ZZZ243072160000. Uw machtigingskenmerk vindt u terug bij de omschrijving van uw bankafschrift.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de fiscus van de VGSR, te bereiken via fiscus@vgsr.nl.