Bestuurswissel

Met een schriftelijk afscheidswoord ging op 29 augustus de vlag van bestuur Baan neer en werd stap voor stap de banier van bestuur Bredemeijer geheven. Een mooi en actief jaar is voorbijgegaan. Met de wens dat er nog mooiere mogen komen, zal amica Bredemeijer tijdens het seizoen 2009/2010 de gelederen leiden als praeses der VGSR. “Bestuurswissel” Verder lezen

Bestuursverkiezingen

‘Regeren is vooruitzien’ luidt het gezegde. In verband daarmee zijn afgelopen donderdagavond op de 310e Huishoudelijke vergadering van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam, vergaderend onder de zinspreuk Victi Gratia Semper Reformandi, de leden van bestuur Bredemeijer benoemd tot bestuurslid f.t. (future tempore). Zij zullen D.V. bij leven en welzijn de vereniging leiden, voorgaan en richting geven in het seizoen 2009/2010 en gaan dan het negenenvijftigste bestuur der VGSR heten. “Bestuursverkiezingen” Verder lezen