Mark Roest

Ik heb mijn lidmaatschap van de VGSR ervaren als een verrijking. Als lid van deze vereniging is mijn interesse voor sociaal maatschappelijke vraagstukken versterkt. Daarnaast heb ik veel geleerd van andere leden. Op sociëteitsavonden hoefde je nauwelijks op de klok te kijken, het bleek altijd later te zijn. De vereniging is klein, maar daardoor ook heel betrokken op elkaar. Kortom, gewoon lid worden en deze mooie ervaring over je heen laten komen!