Invulformulier persoonsgegevens oud leden

Dit invulformulier persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor de verzameling van persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacy Statement van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam.
De gegevens ingevuld in dit formulier worden uitsluitend gebruikt voor de in het Privacy Statement genoemde doeleinden.

Al uw persoonsgegevens die op dit moment bekend zijn zullen worden verwijderd omdat daar geen expliciet akkoord voor is gegeven. Dit maakt het dan ook noodzakelijk voor uw voortzetting van uw lidmaatschap van de oud-ledenvereniging om dit formulier in te vullen.