Akkoordverklaring uploaden van foto’s op de website van de VGSR

In onderstaand formulier kunt u toestemming geven voor het gebruik van een foto waar u onderdeel van uit maakt. De betreffende foto ontvangt u in combinatie met deze link. Mocht u niet weten over welke foto het gaat kunt u contact opnemen met de multimediacommissie der VGSR.

Uw akkoordverklaring wordt gedurende vijf jaar bewaard. Wilt u uw akkoordverklaring inzien? Neem dan contact op met het h.t. bestuur der VGSR (abactis@vgsr.nl).
Voor andere vragen kunt u terecht bij de multimediacommissie der VGSR (mmcie@vgsr.nl).

Privacy Statement Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam – Versie 1.3

Voor dit formulier is het wel van belang dat u eerst even inlogt