Lezing Gerard Peet en Kerst-soos

Afgelopen donderdag kwam Gerard Peet een lezing geven over de geschiedenis van Rotterdam. Peet is docent planologie aan de Hogeschool Rotterdam. In een enthousiast verhaal nam hij ons mee in het ontstaan van Rotterdam, de ontwikkelingen door de jaren heen en de huidige stand van zaken op planologisch gebied. Hierin werd duidelijk dat Rotterdam een stad is die is ontstaan vanuit verschillende kleine dorpen die allemaal hun eigen haven hadden en zijn gegroeid en samengesmolten tot een grote stad. Verder vertelde Peet over het ontstaan van verschillende Rotterdamse wijken. Per tijdperk zijn er verschillende soorten huizen gebouwd en bijvoorbeeld door de Woningwet is er veel veranderd in de kwaliteit van die huizen. In dit stuk van het verhaal was het voor VGSR’ers met name interessant wat Peet te vertellen had over Delfshaven en de Schie die daardoor stroomt. Na de pauze was er een vragenronde waarin vele vragen enthousiast werden behandeld door de lector. Al met al hebben we een leuke eerste lezing gehad over ons jaarthema Rotterdam!

Maar daarmee was de avond nog niet afgelopen. Na het interessante verhaal van Gerard Peet, werd het jasje-dasje vervangen voor de meest bizarre foute kersttruien. Die avond werd er namelijk een themasoos georganiseerd met als thema: ‘Santa is coming to soos’. Onder het genot van glüwein, Jägermeister, kerstboom en met name kerst-karaoke mochten we een gezellige avond hebben.

De beelden liegen er niet om! Klik hier voor de foto’s van deze avond.

Natuurwetenschappen: Lezing II

Dit jaar hebben we verschillende avonden onder het thema natuurwetenschappen. Als vereniging van voornamelijk Alpha-studenten, willen we graag meer te weten komen over bijvoorbeeld natuurkunde of sterrenkunde en wat wij daar mee kunnen. Afgelopen donderdag vond de tweede lezing van dit jaar plaats. Prof. Dr. Dekker kwam langs bij de VGSR om ons meer te vertellen over het onderwerp ‘schepping en evolutie’. Als christen die ook in de evolutietheorie gelooft, liet hij ons verschillende standpunten over dit onderwerp zien.  “Natuurwetenschappen: Lezing II” Verder lezen

Rimpels in de Ruimte

Op 24 september 2015 hebben alle leden na een heerlijke verenigingsmaaltijd van een lezing genoten. Het jaarthema ‘Natuurwetenschappen’ is met deze eerste lezing geopend. Professor Jan Willem van Holten is naar Rotterdam afgereisd om bij de VGSR een lezing te verzorgen over ‘De Rimpels in de Ruimte’. Met deze avond heeft Van Holten ons meegenomen naar de wereld van de zwaartekracht in het heelal.

In een interactieve lezing heeft de lector verschillende elementen uitgelegd over de zwaartekrachtsgolven en hoe dit werkt in het heelal. Wat vaker terug kwam was het gegeven: ‘We weten niet wáárom het zo is, maar wel dát het zo is.’ Eerst werden wetenschappers van vorige eeuwen aangehaald, zoals Newton en Einstein. Zij zijn eigenlijk al begonnen met de grondlegging van de theorie over de zwaartekracht. Later werden verschillende verschijnselen in het heelal uitgelegd. Zo kwam ‘het zwarte gat’ ook aan bod, een zwart gat in het heelal dat sterren aantrekt. Wanneer sterren in dit gat vallen, wordt het gat groter. Men weet helaas niet wat er achter dit gat verscholen zit. De reden die Van Holten hiervoor gaf is, dat wanneer iemand in dit gat ‘valt’, hij er nooit meer uit komt. Rimpels in de ruimte ontstaan doordat sterren en planeten ten opzichte van elkaar bewegen door de zwaartekracht. Zo ‘valt’ als het ware de maan rondom de aarde wegens de
zwaartekracht. Op deze manier bewegen ook sterren ten opzichte van elkaar en ontstaan er golven, ‘rimpels’, in het heelal. Tegenwoordig is men aan het proberen om deze zwaartekrachtsgolven op te vangen op de aarde. Dit wil tot nu toe nog niet goed lukken. Genoeg te doen dus voor de natuurwetenschappers!

De lezing was gericht op ons alfa-studenten met geen tot weinig voorkennis over dit onderwerp. Door de lezing van professor Jan-Willem van Holten hebben we kennis verzameld over een nieuw onderwerp. Erg interessant!

De volgende lezing zal op 26 november 2015 gehouden worden door professor Cees Dekker met als onderwerp: ‘Evolutie, geloof en wetenschap’.

Lezing I: Wat is taal?!

Het zal u niet zijn ontgaan dat het jaarthema ‘Taal’ is. Nu is dit een zeer breed onderwerp. Om eerst een beetje te proeven wat ‘taal’ nu precies is en hoe het werkt, zal prof. Dr. Marc van Oostendorp een lezing geven. Hij schrijft in diverse tijdschriften en naast de collegezaal laat hij ook op de radio van zich horen. Prof. Dr. Marc van Oostendorp heeft Nederlands gestudeerd in Leiden en is werkzaam als hoogleraar Fonologische Microvariatie aan Universiteit Leiden. Verder werkt hij als onderzoeker aan het vakgebied Fonologische Microvariatie aan het Meertens Instituut.

Het doel van de lezing is ons een beter beeld te geven van het begrip ‘Taal’. Van Oostendorp zal een aantal vragen langslopen. Te denken valt aan deze vragen: Waar is taal?Waar in de wereld bevindt taal zich eigenlijk? In de hoofden vanmensen? In boeken? In de lucht die we laten trillen door onze stembanden? Ik bespreek in vogelvlucht de belangrijkste gedachten die er in de westerse taalkunde en taalfilosofie zijn geopperd over het wezen van taal: is het een verzameling afspraken tussen mensen? Eenbiologisch vermogen van de mens? Een communicatiemiddel? Een middel om te denken? We bewegen ons van Socrates naar de 21e eeuw, en terug.

Hoe we het ook bekijken: taal is een van de belangrijkste kenmerkende eigenschappen van de mens en tegelijkertijd een van de ongrijpbaarste.Waarom praten poezen en chimpansees alleen in sprookjes? Zullen we ooit een gesprek kunnen voeren met de computer? Wat is het verschil tussen een taal en een dialect? Zullen we ooit allemaal dezelfde taalspreken? Aan de hand van deze vragen hopen we goed te weten te komen wat taal nu precies is en een overzicht te krijgen van wat we dit jaar nog meer kunnen verwachten.

Marc van Oostendorp hoopt op 25 september 2014 de eerste lezing binnen het jaarthema ‘Taal’ te geven.

Marianne Thieme over Rentmeesterschap

In het kader van haar jaarthema ‘Rentmeesterschap’ organiseert de VGSR op donderdagavond 9 juni a.s. een lezing over het onderwerp ‘omgaan met de natuur’. Tevens is er die avond ruimte voor vragen en discussie over dit onderwerp.
De avond zal 20.00 uur aanvangen in de kerk aan de Kuipersstraat 19 te Rotterdam.

Er zal stilgestaan worden bij hoe wij omgaan met de schepping. Hoe is onze houding tegenover het milieu, klimaatverandering, voedselproductie en -consumptie? Hoe gaan we om met de natuur? Hoe zou onze houding ten opzichte van de schepping moeten zijn en waarom?

De lezing zal verzorgd worden door Marianne Thieme, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Zij zette het onderwerp van deze avond de afgelopen jaren met succes weer hoog op de politieke agenda. De bevlogenheid waarmee zij haar overtuiging uitdraagt zal garant staan voor een mooie avond!

U bent van harte uitgenodigd!

Verslag lezing Rentmeesterschap & Economie

Na de lezing van 25 november 2010 zijn er drie verslagen verschenen van het betoog dat prof. dr. JJ Graafland hield over hoe christenen om dienen te gaan met geld en de economie. Na een eerste introductie van het ontstaan van de kredietcrisis vervolgde de lector zijn verhaal met het onderdeel Bezinning. Een aantal vragen werden door de lector gesteld. “Hoe weerhoudt de kredietcrisis zich tot ethiek?” en “Waar gaat het om in de dagelijkse economie in samenhang met de christelijke ethiek?”
Lastige vragen als je bedenkt dat de hele maatschappij om geld draait. Helaas kunnen we als christenen er niet omheen dat geld nu eenmaal een noodzakelijk kwaad is. Makkelijk beredeneert is er zonder geld geen eten en zonder eten kunnen we niet leven. Maar is dat wel zo? Wij leven toch door Gods genade?
Het hele verslag leest u na de lees verder. “Verslag lezing Rentmeesterschap & Economie” Verder lezen

Lezing Economie en Ethiek

De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam organiseert donderdagavond 25 november 2010 in het kader van haar jaarthema ‘Rentmeesterschap’ een lezing met als onderwerp: ‘Economie & Ethiek’. Lector deze avond is Prof. dr. J.J. Graafland. Hij is als hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek verbonden aan de universiteit van Tilburg.

De lezing zal gaan over de kredietcrisis in de relatie tot marktwerking en daaraan gekoppeld de vraag wat rentmeesterschap op dit gebied voor ons persoonlijk inhoudt. Zowel een macro-economisch ethisch perspectief als een persoonlijk micro ethisch christelijk perspectief komen aan de orde.

Locatie voor deze avond is:
Open Universiteit Studiecentrum Rotterdam
Coolsingel 65
3012 AC te Rotterdam
en de lezing zal aanvangen om 20:00 uur.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!