Dispuutsavond Hydros 11 oktober

De waterige waarheid, of is het werkelijkheid?

De avond begon redelijk druk. De bewoners van B€URS dwarrelden nog rond samen met wat leden van de VGSR. Amica van der Hoeven lag op de hoekbank links van mij. Zelf was ik bezig met het ontwerpen van een afbeelding, die daarna wordt verwerkt op een mok: een van de verjaardagtradities van B€URS. Rechts van mij waren de amicae Trimp, Boeringa en Van der Lek in de keuken aan het koken. Hydros heeft de traditie om samen de maaltijd te genieten voor we beginnen met de avond. Ondertussen leek amica van der Hoeven in te dutten na een week studeren voor tentamens en druk zijn. Na een tijd verliet zij de bank om zich een straat verderop aan te sluiten bij een ander dispuut. Toen ik klaar was met mijn knippen en plakken op Photoshop, nam ik deel aan het kookteam. Alhoewel mijn arbeid niks was vergeleken bij dat van hen: ik had wel twee hele mini-uitjes gesneden! Het gaat om het idee toch? B€URS stroomde leeg met mensen die niet lid waren bij Hydros en Hydroten kwamen aanbellen en plaats nemen in de woonkamer. Zodra het avondeten klaar was, leek iedereen van Hydros ook aanwezig te zijn, dus we begonnen te eten op assertiviteit. Natuurlijk was er onderhand wijn ingeschonken. En dat uiteraard in onze eigen persoonlijke Hydrosglazen met onze namen erin gegrafeerd. Behalve amice Wezeman, die zijn mok niet kon vinden (het onderwaterhoofd had de mok over het hoofd gezien in haar kamer en vergeten mee naar boven te nemen) en dus zijn wijn in een echt wijnglas had gegoten. Amica Trimp was zo netjes om thee te zetten en dat aan te bieden aan de aanwezigen.

De maaltijd vorderde en nodigen namen een tweede ronde eten. De aandacht kwam op het feit dat het tijd werd om te beginnen, dus we begonnen. De amici De Jong en Oldenburger hadden de voorbereiding gemaakt. We openden de dispuutsavond natuurlijk met ons Hydroslied wat altijd zo zuiver als een nachtegaal wordt gezongen. Amice De Jong nam het woord en begon voor te lezen uit de voorbereiding. Deze avond was toegewijd aan de Amerikaanse filosoof Richard Rorty. Deze man zet vraagtekens bij de taak van filosofie. Tijdens het doornemen van de voorbereiding hadden we interessante gesprekken en discussies. Ik zal er twee uitwerken. We hadden het deze avond veel over de waarheid en werkelijkheid. Waarheden zouden persoonlijk zijn, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar werkelijkheid is iets waar we het allemaal mee eens zouden moeten zijn. Wanneer er wijn in een glas zit, is dat een werkelijkheid. Maar als je zegt dat er lekkere wijn in het desbetreffende glas zit, is dat jouw persoonlijke waarheid (props aan Amice Wezeman). Dit was een kleine uitleg, nu naar het volgende punt. Er kan een olifant achter je staan, maar er kan ook een olifant niet achter je staan. Na deze zin moesten wat Hydroten lachen. Ondertussen werden er ook toastjes gesmeerd en uitgedeeld en van glazen wijn gesipt. We gaan verder met de stelling. Beide opties zijn mogelijk en zijn dus een waarheid. Maar de situatie waarin het waar is dat er een olifant achter je staat én het waar is dat er geen olifant achter je staat is onmogelijk, een tegenspraak tussen waarheden. Wat is dan de werkelijkheid? Dat kan ik me op deze dag ook niet meer herinneren. Na het opmaken van een nieuw pak toastjes, de helft van de smeersels, 3 flessen wijn, wat kopjes thee en een biertje (genuttigd door amice Visser: schandalig) begonnen we af te sluiten. Amice Oldenburger was al eerder vertrokken naar de sociëteit vanwege verantwoordelijkheden. Iedereen was zo lief (want dat zijn we bij Hydros) om te helpen met het opruimen van de zooi die wij zelf gemaakt hadden. Daarna verzamelde iedereen zijn eigendommen bij elkaar en maakte aanstalten om te vertrekken naar de sociëteit. Dít keer waren we niet de laatste.

Is dit mijn waterige waarheid of is het werkelijkheid?

Icarus Lustrum 2018

Man, wat was een bizar feest, het tweede lustrum der Dispuutsvereniging Icarus. Onder het thema: ”altijd hoger, altijd meer” genoten alle Heeri van een week vol vermaak. Op maandagavond trapten wij af in onze stamkroeg de Oude Sluis waarin gespeecht, gelachen en gedronken werd. Dinsdagavond stond er een groot diner voor ons klaar en luisterden wij naar een interessante lector die ons mentaal voedde en bijdroeg aan een van onze peilers: studiezin. Woensdag gingen de Heeri met elkaar aan de haal tijdens een scherm-workshop en afsluitend had de lustrumcommissie een filmzaal gehuurd waarin met alle Heeri + dates een goede film werd gekeken. Donderdag was de dispuutsavond die natuurlijk altijd heel erg goed is en als verrassing stond er bij de sociëteit een fanfare te wachten op dispuut Icarus. Onder begeleiding van de fanfare werd binnengetreden in de sociëteit en stonden alle aanwezigen perplex van al het moois wat binnenkwam. Vrijdag de uitbrak-dag, en aansluitend in de avond een goede barbecue en een LAN-party. De grootste en meest epische dag was zaterdag, de dies! We vertrokken per boot naar Dordrecht waar wij alvorens een rondleiding kregen door het Huis van Gijn, een machtig mooi huis. Daarna paradeerden wij ons door de historische binnenstad en namen wij plaats op een afgehuurd terras aan het water.

Na goed geborreld te hebben vertrokken wij naar de diner-locatie: Villa Augustus. Daar kwamen wij in een zaal terecht, man, meer dan een 7.5. Het was goed, het was mooi, het was fantastisch. Na een uitstekend diner, een uitstekende sigaar en een uitstekende terugreis in een Amerikaanse schoolbus c.q. partybus gingen de beentjes nog van de vloer in de Beurs.

Het was een fantastische week voor Dispuutsvereniging Icarus!

Met amicale groet,

Julian de Wolff
Bram Binnekamp
Lustrumcommissie der Dispuutsvereniging Icarus

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Dispuutsavond bij dispuut Discute

Op donderdag 5 maart was het tijd voor alweer de derde dispuutsavond van 2018. Op deze avond kwamen ook de leden van Discute bij elkaar op B€URS.

Nadat iedereen voorzien was van koffie, thee en koek was het tijd om aan de slag te gaan met het thema van deze avond. Discute behandelt elke dispuutsavond een ander onderwerp in het kader van het jaarthema ‘de
psychologie van de beïnvloeding’. Het eerste deel van de avond is er gediscussieerd over het thema religieuze bekering waarbij verschillende vragen aan de orde kwamen, zoals de vraag of het aanleren van religie als een vorm van propaganda gezien kan worden. Vervolgens werd het onderwerp ‘bekentenissen en indoctrinatie’ besproken waarbij er geleerd en gediscussieerd is over vormen van indoctrinatie en technieken om mensen tot een bekentenis te krijgen.

Na het inhoudelijke deel was het tijd voor het huishoudelijke gedeelte. De kaars werd aangestoken onder de zinspreuk ‘Pour discuter il faut être d’accord, de wijn werd ingeschonken en de toastjes werden gesmeerd. Het was weer een mooie en leerzame avond!

Dispuutsavond Hydros

Hoewel het nieuwe verenigingsjaar al een tijdje bezig is, begint het voor de disputen eigenlijk nu pas. Afgelopen donderdag was namelijk de eerste dispuutsavond waar de nieuwe eerstejaars zich bij hun dispuut voegde.

Hydros begint de avond altijd met een gezamenlijke maaltijd. Het koken ging helaas niet helemaal volgens plan en we aten pas rond half acht in plaats van zeven uur. Gelukkig zijn Hydroten sociale wezens en vermaakte iedereen zich prima. Nadat we de niet-Hydroten de deur hadden gewezen, kon de avond echt beginnen. De thee kwam op tafel en we maakten goed kennis met de eerstejaars. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat het inmiddels als half negen was en dat we echt met het inhoudelijke gedeelte van de avond moesten beginnen. Het eerste punt op de agenda was de bestuurswissel. Oud-waterhoofd amice de Vries Senior gaf een indrukwekkende speech en plaatste een japans draakje aan de waterhoofdketting. Vervolgens gaf hij deze ketting door aan het nieuwe waterhoofd amica Trimp. Zij gaf ook een speech waar natuurlijk een watermetafoor in verwerkt was. Ook stond ze stil bij elk voorwerp dat vorige waterhoofden aan de ketting hadden opgehangen. Nadat dit plechtige ritueel was afgerond, werd de commissie-indeling bekend gemaakt. Iedereen was zo enthousiast dat er gelijk twee nieuwe commissies ontstonden.

Inmiddels was de avond al zo gevorderd dat werd besloten dat het onderwerp sociale categorisatie de volgende dispuutsavond wordt behandeld. Dit onderwerp gaat over vooroordelen die je over anderen kan hebben.

De rest van de avond werd gebruikt om verder kennis te maken met de nieuwste Hydroten. Dit is heel goed gelukt en we zijn ontzettend blij met de nieuwste aanwinsten!

Dispuutsavond Discute

Afgelopen donderdag was er weer dispuutsavond en dispuut Discute is begonnen met het jaarthema’De psychologie van de beïnvloeding’. Amice Wilschut had de avond inhoudelijk voorbereid aan de hand van een gelijknamig boek. Er komen in dit boek veel onderwerpen aan bod, van het ontstaan van ‘attitudes’ bij tot reclame tot hersenspoeling en alles daartussen.

Wij zijn begonnen met een introductie over propaganda. De vraag wat propaganda is stond centraal. Eerst onze eigen ideeën en daarna de ideeën uit het boek. Daarna kwamen een heel aantal dingen ter sprake waar een propagandist gebruik van maakt, zoals stereotypen. Het volgende onderdeel ging over attitudes. Attitude is een soort denkwijze. Waar komt dit vandaan? In het boekje stond het volgende voorbeeld: Een Amerikaan uit een zuidelijke staat reageert waarschijnlijk opvallend anders op een prikkel als de nabijheid van een persoon met een andere huidskleur dan iemand uit het noorden van Amerika en we verklaren dit door te zeggen dat hij een andere ‘attitude’ heeft. We zagen dat attitudes een oorsprong hebben in de volgende dingen: vroegere opvoeding, associatie met groepen of personen en uit ervaringen. Attitudes zijn heel verschillend in verschillende volken.

Na het serieuze gedeelte is er gezellig geborreld met een toastje en een glas wijn. Wij kijken al uit naar de andere avonden over dit onderwerp!

Dispuutsavond Argos

Vorige week donderdag, 23 februari, mochten de disputen van de VGSR weer bij elkaar komen om weer verschillende thema’s onderwerpen te bespreken. Zo ook dispuut Argos, het jongste dispuut van de VGSR.

Argos is een dispuut die ieder jaar vier verschillende fenomenen behandeld. Dit jaar zijn dit de fenomenen Mensenrechten, Psychoses, Armoede en Ruimte voor vooroordelen. Afgelopen donderdag was de eerste dispuutsavond die in het teken stond van het fenomeen Armoede.

Tijdens deze avond hebben we het gehad over armoede in Nederland. Wat zijn theorieën over het ontstaan van deze armoede en hoe blijft deze armoede in stand? Het grootste deel van de avond hebben we het gehad over de hulpverlening. Want wat is nou de juiste manier om mensen te helpen uit die armoede te komen. Daarnaast was het ook van belang om kritisch naar onze maatschappij te kijken, want hoe denken wij over mensen die arm zijn? Vaak wordt geroepen dat ze dom zijn etc., maar er kunnen ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan die armoede. Er was tijdens de avond veel discussie en we uiteindelijk kwam het gesprek op armoede ver weg. Dit kwam goed uit, want de volgende dispuutsavond zal gaan over armoede ver weg, oftewel, in ontwikkelingslanden. Dat bruggetje is dus mooi gelegd.

We hebben als dispuut een mooie avond gehad en kijken uit naar de volgende dispuutsavond.

Dispuutsavond: Discute

Afgelopen donderdagavond, 6 oktober 2016, was er weer een dispuutsavond. Dat betekende voor het oudste dispuut van de VGSR, Discute, dat zij weer bij elkaar mocht komen! Discute is een dispuut dat maatschappijkritisch is. Dit houdt in dat we tijdens de dispuutsavonden een onderwerp bespreken en bediscussiëren dat actueel is in de maatschappij. Nadat we dit hebben gedaan, drinken we met z’n allen nog een wijntje en eten we wat toastjes om de avond gezellig met elkaar af te sluiten. Als je nieuwsgierig bent naar hoe het er aan toe gaat, neem dan gerust contact op om eens te komen kijken!

Waar deze dispuutsavond avond specifiek over ging, zal ik nu vertellen. We behandelden een onderwerp binnen ons jaarthema, dit jaar is het thema van Discute ‘de nieuwe generatie’. De nieuwe generatie heet ook wel generatie Z. Op de afgelopen avond van Discute hebben we het niet alleen gehad over generatie Z, maar ook over de generaties die hieraan vooraf zijn gegaan. Dit zijn de protest-/babyboomgeneratie (1940-1955), de verbindende generatie X (1955-1970), de pragmatische generatie (1970-1985), de authentieke generatie Y (1985-2000) en de bewuste generatie Z (2000-heden). Iedere generatie heeft iets kenmerkends.

Tijdens de avond hebben we ook besproken bij welke generatie onze ouders horen en bij welke generatie we onszelf zouden plaatsen. De meeste ouders kwamen uit de verbindende generatie X of de pragmatische generatie. Om een generatie passend bij onze ouders te kunnen kiezen, konden we onder andere kijken naar de volgende kenmerken van generatie X: Ouders besteedden twee keer zoveel tijd aan hun kinderen als de protestgeneratie en qua werk kwamen er in die generatie tweeverdieners en parttimers. De ouders uit de pragmatische generatie zijn gericht op zelfontplooiing en ze staan minder ‘boven’ hun kinderen, maar er ‘naast’. Als je er even over na denkt, kun je ze zo in een generatie plaatsen.  

Daarnaast hebben we besproken of de maatschappij zich aan zou moeten passen aan de nieuwe generatie. Een kenmerk van de nieuwe generatie Z is bijvoorbeeld dat zij moeite heeft met de hiërarchische systemen en de representatieve democratie die wij op dit moment kennen. Wij hebben er al een interessante discussie over gevoerd. Maar wat vind jij? Moet het systeem zich aanpassen? Of moet de nieuwe generatie zich voegen naar het systeem?

Als je meer wilt weten over Discute, klik dan hier.

Dispuutsavond: Icarus

Op donderdag 8 september vond de eerste reguliere dispuutsavond van het jaar plaats. Alle VGSR-ers zijn lid van een dispuut, dat door het lid (meestal) aan het begin van zijn of haar verenigingstijd is gekozen. De vijf disputen van de VGSR houden op zo’n avond elk afzonderlijk een inhoudelijke (maar natuurlijk ook gezellige) avond, over een door het dispuut zelf gekozen thema. Bij dispuut Icarus gaat het dit jaar over Mythologie. Op deze avond hebben we het gehad over hoe de Griekse mythologie eigenlijk is ontstaan. Daarbij werd ook besproken wat de mythen in die tijd betekenden, of waarschijnlijk betekend hebben, voor de Grieken. Hieronder volgt een samenvatting van wat besproken is op de avond. Dit doet uiteraard geen recht aan de avond. Mocht je nou willen weten hoe zo’n avond er ongeveer echt uit heeft gezien, kom dan gewoon een keer kijken, of beter nog: wordt gewoon lid!

Goed, de samenvatting. Veel van de Griekse godenverhalen die wij nu kennen zijn geschreven door Homerus. Het gekke is dat van hem eigenlijk heel weinig bekend is. Zo weten we niet waar de man vandaan komt, is het niet zeker of Homerus zijn werken in zijn eentje heeft geschreven en weten we niet eens zeker of hij überhaupt ooit geleefd heeft. Voor zijn werken, de Ilias en de Odyssee, geldt een soortgelijk probleem. De Trojaanse Oorlog speelt hierin namelijk een belangrijke rol, maar deze oorlog vond sowieso al ver voor de tijd van Homerus plaats en ook van deze oorlog is het niet zeker of hij ooit heeft plaatsgevonden. Het is zeer waarschijnlijk dat de verhalen zijn gebaseerd op verhalen uit verschillende oorlogen, en ook afkomstig zijn uit verschillende culturen. Deze verhalen zouden dan door ontmoetingen tussen verschillende culturen zijn doorgegeven en zijn opgenomen in de eigen cultuur. Dat is ook een redelijke verklaring voor de schijnbare overeenkomsten tussen de Griekse mythologie en een aantal andere Indo-Europese mythologieën, waarbij de verhalen, op de namen van de goden na, sterk lijken op de verhalen uit de Griekse mythologie.

Zelfs met alle genoemde twijfels, vormt mythologie nog altijd een belangrijke rol in verschillende elementen van de samenleving. Dat deden ze vroeger bijvoorbeeld doordat ze een verklaring boden voor vele verschillende aspecten van het leven en van de wereld. Daarnaast hadden mythen vaak ook een esthetische functie. Het feit dat elke stad zich wijdde aan een bepaalde god of een groep van goden, roept echter ook de vraag op of dé Griekse mythologie ooit wel heeft bestaan. En, waarom is de huidige samenleving dan nog steeds zo doordrongen van deze mythologie? Waarom wordt er, vergeleken met een goede roman die ook een mooie achterliggende gedachte kan hebben, zoveel waarde gehecht aan de mythologie? En, hebben de grote klassieke denkers daar invloed op gehad? Of speelt bijvoorbeeld de kunst, uit de Renaissance,  daarin een grote rol? Is het niet gewoon historisch bepaald, dat wij de Griekse mythologie zoveel beter kennen dan de andere grote mythologieën?

Het is een selectie van de vragen die zijn besproken en waarop hopelijk nog een antwoord zal komen in de komende avonden over de Griekse mythologie. In de daaropvolgende avonden zal ook gekeken worden naar de betekenis, het ontstaan en de invloed van de Noorse, Egyptische en oosterse mythologieën. Er staat ons dus nog veel interessants te wachten! Ben jij er bij?

Dispuutsavond: Icarus

Het werd hoog tijd voor een dispuutsavond, de kerstvakantie betekende voor velen een verstand dat op nul werd gezet om zoveel mogelijk uit te rusten voor het nieuwe jaar. Niets beter dan een stevige dispuutsavond om wakker geschud te worden en goed aan het nieuwe jaar te beginnen. Het onderwerp van de avond was het ontstaan van de wereld. Is het gekkenwerk om in creationisme te geloven? Wat houdt het Darwinisme eigenlijk precies in? Naast dat deze vragen werden besproken is er ook gekeken naar andere ontstaanstheorieën zoals “generatio spontanea”, het Catastrofisme en het Lamarckisme. “Dispuutsavond: Icarus” Verder lezen

Dispuutsavond: Caliginosus

De derde dispuutsavond van het jaar begon bij Caliginosus uiteraard weer met een goede maaltijd. Maar belangrijker was natuurlijk het inhoudelijke deel van de avond. Na de brief en het dispuutslied volgde de inleiding door amice Bos. Op deze avond zou de demografie en dan met name de groei van de wereldbevolking centraal staan. Allereerst werd er gekeken naar het verleden, hiervoor werd het gedachtegoed van Thomas Malthus gebruikt. Deze Britse dominee ging tegen de positieve tijdgenoten in door te stellen dat de bevolking veel sneller groeide dan dat de bestaansmiddelen konden toenemen. Daartegenover stond de kijk in het heden op bevolkingsgroei. Die is een stuk positiever, de groei neemt af en zou uiteindelijk op een evenwicht moeten komen waarvoor er voldoende bestaansmiddelen zijn. Na deze toch wat optimistische conclusie lieten de leden onder het genot van een toastje en een wijntje de besproken zaken inzinken en werd de avond in een vrolijke stemming besloten, alvorens de leden van Caliginosus richting de sociëteit vertrokken.