Novitiaat & jaaropening

Eind augustus was het weer zover, het novitiaat. Als vereniging hebben we samen een mooie week gehad, waarin we van elkaars aanwezigheid hebben genoten. Op het aansluitende weekend zijn de nieuwe leden geïnstalleerd en daarmee is jaargroep ’16 toegevoegd aan de VGSR. Een groep enthousiaste nieuwe leden, die met een kennismaker en een na-novitiaat alleen maar groter lijkt te gaan worden. Ook het bestuur is op dit weekend gewisseld, Bestuur ’t Hart heeft het stokje overgedragen aan Bestuur Van Harten. Bestuur Van Harten ziet er naar uit om er samen met de vereniging een heel mooi jaar van te gaan maken.

Vorige week donderdag mochten we het jaar openen en bij God brengen in gebed. Op deze avond hebben alle dispuutshoofden de kans gekregen iets over de plannen voor dit jaar van hun dispuut te vertellen. Ook heeft de programcie verteld waar de lezingen dit jaar over zullen gaan en wie de lectoren zijn. Ten slotte konden we samen liederen zingen om God te eren. Toen het tijd was om naar de sociëteit te gaan, zijn we vertrokken naar Eendrachtsplein om daar samen een mooie eerste sociëteitsavond te vieren!

Bestuursverkiezingen

Al langere tijd wordt u allen bekogeld met politieke kwesties. Van linkse rakkers die ambiëren te regeren en die van Nederland eenheidsworst willen maken, tot rechtse radicalen die over lijken zouden gaan omdat zij het beter weten en beter kunnen. Tussen de wilde golfslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de woeste stromingen van de Tweede Kamerverkiezingen in is de bestuursverkiezing der VGSR een verheven rots in de branding. Eindelijk is het tijd voor mensen met echt inzicht, voor discussies die veel dieper gaan. “Bestuursverkiezingen” Verder lezen

Bestuurswissel

Met een schriftelijk afscheidswoord ging op 29 augustus de vlag van bestuur Baan neer en werd stap voor stap de banier van bestuur Bredemeijer geheven. Een mooi en actief jaar is voorbijgegaan. Met de wens dat er nog mooiere mogen komen, zal amica Bredemeijer tijdens het seizoen 2009/2010 de gelederen leiden als praeses der VGSR. “Bestuurswissel” Verder lezen

Bestuursverkiezingen

‘Regeren is vooruitzien’ luidt het gezegde. In verband daarmee zijn afgelopen donderdagavond op de 310e Huishoudelijke vergadering van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam, vergaderend onder de zinspreuk Victi Gratia Semper Reformandi, de leden van bestuur Bredemeijer benoemd tot bestuurslid f.t. (future tempore). Zij zullen D.V. bij leven en welzijn de vereniging leiden, voorgaan en richting geven in het seizoen 2009/2010 en gaan dan het negenenvijftigste bestuur der VGSR heten. “Bestuursverkiezingen” Verder lezen