Aanmelden voor donderdagactiviteit: Leger des Heils