Lezing II 26 november

Prof. Mr. De Lange, hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht, verzorgde de tweede lezing van het jaar. Deze lezing ging over de erkentenis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in 1950. Prof. Mr. De Lange vertelde ons meer over de eerste tekenen van een verenigd Europa, hoe de rol van Nederland was en hoe er vanuit de Nederlandse politiek werd gereageerd op het Verdrag, voornamelijk vanuit het oogpunt van de christelijke partijen. Na de lezing van Prof. Mr. De Lange was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Na de lezing werd er via Zoom nagepraat en doorgeborreld. Een geslaagde avond!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *