Lezing 12 april

Donderdag 12 april vond de vierde lezing onder het jaarthema Globalisering plaats. Op deze avond kwam dr. Guus van Westen, universitair docent aan de Universiteit Utrecht, als lector. Zijn onderzoek focust zich tegenwoordig veel op geografische vraagstukken in ontwikkelingslanden, maar zijn hobby is de culturele aspecten van globalisering en in dat kader was hij uitgenodigd.

In zijn lezing liet Van Westen verschillende perspectieven van culturele globalisering zien. Aan de ene kant is er een duidelijke trend van homogenisering in de wereld te zien. Dit wordt vaak de McDonaldisering genoemd in wetenschappelijke kringen. Een voorbeeld dat aangehaald werd was de bouw van all-inclusive resorts die wereldwijd te vinden zijn en erg veel op elkaar lijken. Zonder context is niet te zien waar in de wereld een dergelijk gebouw staat. In dit opzicht wordt de wereld een ‘global village’.

Het tegenovergestelde is een tegenreactie, namelijk het steeds belangrijker worden van de lokale identiteit. Dit uit zich in lokale initiatieven, zoals lokale voedselproductie. Beide vormen zijn in de samenleving op te merken. Het is de vraag welke vorm de meeste voordelen biedt. Van Westen pleit voor een hybridemodel, waarin zowel de sterke kanten van homogenisering als van diversificatie terugkomen.

Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierna werd de avond afgesloten en was er gelegenheid om verder te borrelen.”

Foto’s van de avond zijn hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *