Dispuutsavond: Icarus

Op donderdag 8 september vond de eerste reguliere dispuutsavond van het jaar plaats. Alle VGSR-ers zijn lid van een dispuut, dat door het lid (meestal) aan het begin van zijn of haar verenigingstijd is gekozen. De vijf disputen van de VGSR houden op zo’n avond elk afzonderlijk een inhoudelijke (maar natuurlijk ook gezellige) avond, over een door het dispuut zelf gekozen thema. Bij dispuut Icarus gaat het dit jaar over Mythologie. Op deze avond hebben we het gehad over hoe de Griekse mythologie eigenlijk is ontstaan. Daarbij werd ook besproken wat de mythen in die tijd betekenden, of waarschijnlijk betekend hebben, voor de Grieken. Hieronder volgt een samenvatting van wat besproken is op de avond. Dit doet uiteraard geen recht aan de avond. Mocht je nou willen weten hoe zo’n avond er ongeveer echt uit heeft gezien, kom dan gewoon een keer kijken, of beter nog: wordt gewoon lid!

Goed, de samenvatting. Veel van de Griekse godenverhalen die wij nu kennen zijn geschreven door Homerus. Het gekke is dat van hem eigenlijk heel weinig bekend is. Zo weten we niet waar de man vandaan komt, is het niet zeker of Homerus zijn werken in zijn eentje heeft geschreven en weten we niet eens zeker of hij überhaupt ooit geleefd heeft. Voor zijn werken, de Ilias en de Odyssee, geldt een soortgelijk probleem. De Trojaanse Oorlog speelt hierin namelijk een belangrijke rol, maar deze oorlog vond sowieso al ver voor de tijd van Homerus plaats en ook van deze oorlog is het niet zeker of hij ooit heeft plaatsgevonden. Het is zeer waarschijnlijk dat de verhalen zijn gebaseerd op verhalen uit verschillende oorlogen, en ook afkomstig zijn uit verschillende culturen. Deze verhalen zouden dan door ontmoetingen tussen verschillende culturen zijn doorgegeven en zijn opgenomen in de eigen cultuur. Dat is ook een redelijke verklaring voor de schijnbare overeenkomsten tussen de Griekse mythologie en een aantal andere Indo-Europese mythologieën, waarbij de verhalen, op de namen van de goden na, sterk lijken op de verhalen uit de Griekse mythologie.

Zelfs met alle genoemde twijfels, vormt mythologie nog altijd een belangrijke rol in verschillende elementen van de samenleving. Dat deden ze vroeger bijvoorbeeld doordat ze een verklaring boden voor vele verschillende aspecten van het leven en van de wereld. Daarnaast hadden mythen vaak ook een esthetische functie. Het feit dat elke stad zich wijdde aan een bepaalde god of een groep van goden, roept echter ook de vraag op of dé Griekse mythologie ooit wel heeft bestaan. En, waarom is de huidige samenleving dan nog steeds zo doordrongen van deze mythologie? Waarom wordt er, vergeleken met een goede roman die ook een mooie achterliggende gedachte kan hebben, zoveel waarde gehecht aan de mythologie? En, hebben de grote klassieke denkers daar invloed op gehad? Of speelt bijvoorbeeld de kunst, uit de Renaissance,  daarin een grote rol? Is het niet gewoon historisch bepaald, dat wij de Griekse mythologie zoveel beter kennen dan de andere grote mythologieën?

Het is een selectie van de vragen die zijn besproken en waarop hopelijk nog een antwoord zal komen in de komende avonden over de Griekse mythologie. In de daaropvolgende avonden zal ook gekeken worden naar de betekenis, het ontstaan en de invloed van de Noorse, Egyptische en oosterse mythologieën. Er staat ons dus nog veel interessants te wachten! Ben jij er bij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *