Natuurwetenschappen: Lezing II

Dit jaar hebben we verschillende avonden onder het thema natuurwetenschappen. Als vereniging van voornamelijk Alpha-studenten, willen we graag meer te weten komen over bijvoorbeeld natuurkunde of sterrenkunde en wat wij daar mee kunnen. Afgelopen donderdag vond de tweede lezing van dit jaar plaats. Prof. Dr. Dekker kwam langs bij de VGSR om ons meer te vertellen over het onderwerp ‘schepping en evolutie’. Als christen die ook in de evolutietheorie gelooft, liet hij ons verschillende standpunten over dit onderwerp zien. 

Cees Dekker begon zijn lezing met het uitspreken van zijn verwondering over de natuur. Hij legde ons uit waarom hij geen conflict ziet tussen geloof en wetenschap, maar dat evolutietheorie en religie juist hand in hand kunnen gaan. Hij noemde voorbeelden van christelijke wetenschappers en positieve effecten van het geloof op de wetenschappelijke traditie. Vanuit het oogpunt van Dekker ontstaat het zogenaamde conflict tussen geloof en wetenschap door onze verschillende kijk op de wereld. Daarnaast kunnen verschillen tussen de bijbel en de wetenschap ontstaan door de manier waarop we de bijbel lezen. Prof. Dr. Dekker benadrukte hierbij het belang om bijbelgedeeltes in de context te lezen, om zo beter te zien met welk doel een Bijbelgedeelte is geschreven. Denk bijvoorbeeld maar aan hoe een ouder op een eenvoudiger niveau spreekt tegen een kind. Zo kan God ook in bepaalde bijbelgedeeltes situaties eenvoudiger voor ons mensen hebben beschreven. Tot slot liet Dekker een vergelijking zien tussen de wereldbeelden. Voor zichzelf kwam hij tot de conclusie dat het theïsme de best passende verklaring geeft op de werkelijkheid.

Na de pauze waren er veel vragen die de lector geduldig beantwoordde, totdat meneer de praeses ingreep om er een einde aan te maken. Na de lezing konden we op de sociëteit over deze en andere zaken doorpraten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *