Lezing I: Wat is taal?!

Het zal u niet zijn ontgaan dat het jaarthema ‘Taal’ is. Nu is dit een zeer breed onderwerp. Om eerst een beetje te proeven wat ‘taal’ nu precies is en hoe het werkt, zal prof. Dr. Marc van Oostendorp een lezing geven. Hij schrijft in diverse tijdschriften en naast de collegezaal laat hij ook op de radio van zich horen. Prof. Dr. Marc van Oostendorp heeft Nederlands gestudeerd in Leiden en is werkzaam als hoogleraar Fonologische Microvariatie aan Universiteit Leiden. Verder werkt hij als onderzoeker aan het vakgebied Fonologische Microvariatie aan het Meertens Instituut.

Het doel van de lezing is ons een beter beeld te geven van het begrip ‘Taal’. Van Oostendorp zal een aantal vragen langslopen. Te denken valt aan deze vragen: Waar is taal?Waar in de wereld bevindt taal zich eigenlijk? In de hoofden vanmensen? In boeken? In de lucht die we laten trillen door onze stembanden? Ik bespreek in vogelvlucht de belangrijkste gedachten die er in de westerse taalkunde en taalfilosofie zijn geopperd over het wezen van taal: is het een verzameling afspraken tussen mensen? Eenbiologisch vermogen van de mens? Een communicatiemiddel? Een middel om te denken? We bewegen ons van Socrates naar de 21e eeuw, en terug.

Hoe we het ook bekijken: taal is een van de belangrijkste kenmerkende eigenschappen van de mens en tegelijkertijd een van de ongrijpbaarste.Waarom praten poezen en chimpansees alleen in sprookjes? Zullen we ooit een gesprek kunnen voeren met de computer? Wat is het verschil tussen een taal en een dialect? Zullen we ooit allemaal dezelfde taalspreken? Aan de hand van deze vragen hopen we goed te weten te komen wat taal nu precies is en een overzicht te krijgen van wat we dit jaar nog meer kunnen verwachten.

Marc van Oostendorp hoopt op 25 september 2014 de eerste lezing binnen het jaarthema ‘Taal’ te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *