BBC-lezing R. Barkema

De komende maand zijn wij van plan om met de Bijbelclub het boek Romeinen met elkaar door te nemen en te bespreken. Dominee Barkema gaf ons op donderdag 9 januari een introductie op dit Bijbelboek.
Hoewel Romeinen vaak wordt gezien als een lastig boek, vond Maarten Luther dit het meest belangrijkste, maar ook meest heldere boek uit de bijbel. Waar gaat Romeinen nou eigenlijk over? De kern van Romeinen is het evangelie van God over de Zoon.
Dominee Barkema gaf in het eerste deel van zijn lezing een overzicht van het Bijbelboek Romeinen. Hierbij splitste hij Romeinen op in twee delen. Het eerste deel gaat over Jezus en het tweede deel over de praktijk. Om het bijbelboek wat preciezer uit te werken deelde hij het boek op in 5 delen.
Het eerste deel, Romeinen 1-3 wordt erg mooi opgebouwd. Er wordt verteld in wie je moet geloven en wat er gebeurd als je niet geloofd. Paulus richt zich hierbij op verschillende groepen mensen.
Het tweede deel bestaat uit hoofdstuk 4 en 5. Hierin wordt er verteld over de genade van God.
In het derde deel, romeinen 6-8 wordt er gesproken over het ‘leven in Christus’. Wat dominee Barkema vooral mooi vertelde is dat hoofdstuk 8 op te delen is in drie tijden: verleden, heden en toekomst. Vers 1-4 gaat over wat Christus voor ons heeft gedaan in het verleden, vers 5-27 wat de Geest doet in het heden en vers 28-29 over wat de Vader voor ons doet in de toekomst.
Het vierde deel beslaat de hoofdstukken 9-11. Hierin staat de vraag centraal: is God wel rechtvaardig? Hier wordt onder andere verteld dat God mensen uitkiest op basis van liefde. Je kunt je hierbij afvragen: is God hierin wel rechtvaardig? De dominee vertelde ons dat je God niet altijd hoeft te begrijpen. Het is net als met een relatie tussen man en vrouw. Ook zij begrijpen elkaar vaak niet, maar ze houden toch van elkaar. Zo is het ook in onze relatie met God. Je houdt niet van Hem omdat je Hem begrijpt, maar omdat je van Hem houdt.
In het vijfde deel worden er heel duidelijke praktische aanwijzingen gegeven, waar de lector niet uitvoerig op in ging.
Tot slot vertelden dhr. Barkema hoe wij Romeinen in praktijk kunnen brengen. Aan het begin van zijn lezing vertelde hij het ons al: Romeinen gaat over het evangelie van Jezus Christus. Wij kunnen Romeinen dus praktisch volgen door Jezus centraal te zetten in ons leven.

Het was een boeiende lezing en dominee Barkema heeft met zijn enthousiasme de nieuwsgierigheid naar dit bijbelboek aangewakkerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *