Verslag lezing Marianne Thieme

Op donderdag 9 juni was Marianne Thieme, partijleidster van de Partij voor de Dieren (PvdD) bij ons te gast in de kerk aan de Kuiperstraat voor een lezing die in het teken stond van onze omgang met de natuur.

Naast de leden der VGSR waren een aantal nuldejaars en enkele PR-leden van de PvdD aanwezig die een kraampje met folders en boeken hadden ingericht.
Mevrouw de lector begon ons mee te nemen naar haar eigen jeugd. Opgegroeid in een christelijk gezin op de Veluwe is haar liefde voor dieren haar met de paplepel ingegoten. In haar studententijd kwam ze erachter hoe dieren behandeld werden als product in plaats van als medeschepselen. In die tijd is ze vegetariër geworden.
Later kwam het plan om een politieke partij op te richten. Hoewel zijzelf nog steeds christelijk is vond ze het beter om een seculiere partij op te richten. Het leek immers wel of juist de christelijke boeren op de Veluwe hun dieren als producten behandelen in plaats van wezens met verstand.
En dat klopt niet met elkaar. Juist christenen zouden dieren als hun medeschepsels moeten behandelen. Medemenselijkheid is een belangrijk woord binnen het christendom, maar medeschepselijkheid zou beter zijn. Het omvangt meer dan alleen mensen, ook dieren horen bij dit begrip.
Vervolgens begon ze ons de consequenties van het vlees eten duidelijk te maken. Nederlanders eten veel te veel vlees. We moeten dieren in een klein hokje met slechte levensomstandigheden stoppen voor onze eigen bevrediging. En niet alleen de dieren zijn slachtoffers van ons vleesetende gedrag, de hele natuur lijdt eronder. Een groot deel van de CO2-uitstoot en het broeikaseffect zou komen door het eten van vlees.
Als alle Nederlanders 7 dagen per week minder vlees zouden eten zou dat dezelfde milieuwinst opleveren als alle auto’s van de weg halen.
Als alle Nederlanders 6 dagen per week minder vlees zouden eten zou dat dezelfde milieuwinst opleveren als alle elektriciteit die huishoudens nu gebruiken niet meer te gebruiken.
Als alle Nederlanders 5 dagen per week minder vlees zouden eten zou dat dezelfde milieuwinst opleveren als 43 bomen planten voor elke Nederlander.
Als alle Nederlanders 4 dagen per week minder vlees zouden eten zou dat dezelfde milieuwinst opleveren als al het gebruik van olie, gas, elektriciteit van huishoudens te halveren.
Als alle Nederlanders 3 dagen per week minder vlees zouden eten zou dat meer milieuwinst opleveren dan alle auto’s in Nederland vervangen door hybride auto’s.
Als alle Nederlanders 2 dagen per week minder vlees zouden eten zou dat dezelfde milieuwinst opleveren als alle huishoudelijke apparaten vervangen door zuinigere varianten.