Marianne Thieme over Rentmeesterschap

In het kader van haar jaarthema ‘Rentmeesterschap’ organiseert de VGSR op donderdagavond 9 juni a.s. een lezing over het onderwerp ‘omgaan met de natuur’. Tevens is er die avond ruimte voor vragen en discussie over dit onderwerp.
De avond zal 20.00 uur aanvangen in de kerk aan de Kuipersstraat 19 te Rotterdam.

Er zal stilgestaan worden bij hoe wij omgaan met de schepping. Hoe is onze houding tegenover het milieu, klimaatverandering, voedselproductie en -consumptie? Hoe gaan we om met de natuur? Hoe zou onze houding ten opzichte van de schepping moeten zijn en waarom?

De lezing zal verzorgd worden door Marianne Thieme, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Zij zette het onderwerp van deze avond de afgelopen jaren met succes weer hoog op de politieke agenda. De bevlogenheid waarmee zij haar overtuiging uitdraagt zal garant staan voor een mooie avond!

U bent van harte uitgenodigd!