Oud-Leden-Tusschendoor-Borrel 11-11

In aanloop naar het twaalfde lustrum dat dit jaar gevierd wordt heeft de oud-ledencommissie donderdagavond elf november bestemd voor de Oud-Leden-Tusschendoor-Borrel (ookwel OLTB). Voor deze sociëteitsavond zijn de oud-leden speciaal uitgenodigd om met elkaar en met de vereniging te borrelen en verwachtingen voor de op handen zijnde lustrumviering te kweken en te delen. Dit is een prima gelegenheid voor de ontmoeting van oude verhalen met nieuwe ideeën. Komt allen!