Bestuursverkiezingen

Al langere tijd wordt u allen bekogeld met politieke kwesties. Van linkse rakkers die ambiëren te regeren en die van Nederland eenheidsworst willen maken, tot rechtse radicalen die over lijken zouden gaan omdat zij het beter weten en beter kunnen. Tussen de wilde golfslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de woeste stromingen van de Tweede Kamerverkiezingen in is de bestuursverkiezing der VGSR een verheven rots in de branding. Eindelijk is het tijd voor mensen met echt inzicht, voor discussies die veel dieper gaan.

Het voorgestelde bestuur, bestuur Suurmond II, paradeerde al met veel bombarie rond in de soos. Er werd een illustere campagne gevoerd met posters en al. Iedereen kon hen bewonderen: amice Suurmond als praeses, amica Cok als ab-actis, amica Boone als ficus en amica Voerman als assessor. Ze hadden de citadel van bestuur Bredemeijer al geclaimd. Het bolwerk rustte nu op de pilaren communicatie, betrokkenheid en christen zijn. Er moet een eind komen aan de spam die communicatie verstoort en het commissies erg moeilijk kan maken. Het was tijd voor meer betrokkenheid, zowel voor leden onderling als voor de commissies, ook hier is communicatie belangrijk. Als laatste wil bestuur Suurmond II ook een decadent, majestueus lustrumfeest.
Tegenbesturen konden natuurlijk niet uitblijven, en zij bonden al gauw de strijd aan. Midden op het slagveld trok bestuur ‘terug naar het oude uur’ met rollator en al uit. Deze vijfdejaars wilden terugkeren naar de studentikositeit van weleer, zoals zij in de lang vervlogen dagen was. De volgende amica et amici ambieerden een functie: amice Van den Beukel als praeses, amice Koster als ab-actis, amica Schenk als fiscus en amice Van Delden als assessor.
Bestuur Compagnie marcheerde rustig vooruit, met het doel de rest over de knie te leggen, en de vereniging op te voeden tot hetgeen de praeses, amica Van Delden-Compagnie, wou. Het concrete beleid was niet erg duidelijk, aangezien het bestuur dacht dat het zich had teruggetrokken, maar dat was eigenlijk niet zo. De andere besturen waren echter lankmoedig en lieten het onvoorbereide en onvoltallige bestuur Compagnie in levende lijve het slagveld verlaten. Naast amica van Delden-Compagnie waren daar: amice Buitenhuis als ab-actis, amica de Roover als fiscus en amica Kleingeld als assessor.
Onverwachts kam daar vanuit het oosten bestuur ‘het laatste uur’ aanzetten. Een gewaagde en revolutionaire tactiek. Het beleid was dat ook. De praeses, amice de Vries, pleitte voor de afschaffing van de persoonlijke vrijheid, de democratie en de vestiging van een totalitaire macht. De VGSR zou Nederland voor zich winnen en bekeren via gewelddadige, euforische kruistochten. Verder namen in dit bestuur plaats: amice Prosman als ab-actis, amice Van der Plas als fiscus en amice de Wolff als assessor.
Al gauw bestreden de tegenbesturen ook elkaar, amice van Delden opende in zijn futuristische notulen, die op een bijzondere manier de grenzen der werkelijkheid omver hadden doorbroken, een aanval op bestuur ‘het laatste uur’, wat haar pijlen op iedereen richtte. Uit deze chaos trad het voltallige bestuur Suurmond II naar voren.
De tegenbesturen werden verslagen, en amice Suurmond, amica Cok, amica Boone en amica Voerman triomfeerden. Zij zullen volgend jaar de vereniging gaan leiden. In de paleishal werd vervolgens een feestmaal georganiseerd, en zo eindigde het hoogtepunt van het jaar.