Lezing Gender en Mannelijkheid

Het was een mooie lezing. Nu we procentueel gezien niet meer zo veel mannen hebben op de vereniging, was het de hoogste tijd dat we onze kennis over deze sekse weer op peil brengen via een lezing. dr. P.W.J. Verstraten, 19 november 2009, 20:00 uur, EUR Woudestein T3-06

Uit de semesterbundel:

Er zijn talloze verschillen tussen man en vrouw. Dat behoeft geen twijfel. De culturele verschillen tussen man en vrouw worden aangeduid met de term ‘gender’.

In het artikel in de bundel zien we dat er veel meer mannen dan vrouwen worden benoemd op hoge academische posities. Dit komt niet alleen door het verschillen in het aantal potentiële mannen of vrouwen. Bij bijvoorbeeld het gebied recht is 25% van het aantal potentiële hoogleraren vrouw, terwijl maar 14% van het aantal benoemde hoogleraren vrouw is.

Ook op andere gebieden komen deze ongelijkheden voor. Bijvoorbeeld bij het aantal kansen en mogelijkheden dat immigrantenvrouwen hebben. Het netwerk dat deze vrouwen hebben is heel anders dan dat van mannen.

We zullen eerst stilstaan bij wat we bedoelen met gender. Gender staat volgens wikipedia voor ‘de socio-culturele aspecten van het man- of vrouwzijn. Gender staat zo tegenover ‘sekse’: sekse staat voor de biologische verschillen’. Even in mijn eigen woorden: socio-cultureel is dus waarom mannen gewoon bier drinken en sekse is dat mannen beter kunnen inparkeren. Maar goed, dat zijn mijn woorden… Om enkele (wellicht) zinnigere dingen te zeggen hebben we Paul Verstraten uitgenodigd. Paul Verstraten is als docent betrokken bij diverse faculteiten in Leiden.
Om toch een beetje de diepte in te kunnen gaan zal meneer de lector na de algemene introductie van het onderwerp gender ingaan op mannelijkheid. Om alvast een beetje in het onderwerp te komen adviseerde hij om pagina 1-5 (paragraaf ‘i Homosocial desire’) te lezen van de studie Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985) door Eve Kosofsky Sedgwick. Deze is te vinden via: link