Lezing Neurowetenschap en Vrije Wil

dr. A. Wouterse, 8 oktober 2009 20:00 uur, EUR Woudestein
Uit de semesterbundel:
Voor ieder mens is het essentieel om te weten of er een vrije wil bestaat en of de mens verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden.

We hebben hierover op de VGSR vanuit christelijk perspectief al vaker over nagedacht. Het is uitdagend nu eens niet een christelijke lector met het vooraf bekende moraal-verhaal te horen spreken, maar een poging te doen om te kijken naar wat de wetenschap zegt over vrijheid en verantwoodelijkheid. Dr. Arno Wouters, een filosoof die betrokken is in een project dat beoogt de implicaties van de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek voor handelingsfilosofische begrippen te doordenken, gaat deze uitdaging aan op donderdag 8 oktober.
Hij zal tijdens de lezing aan de hand van het de thema’s ‘vrije wil’ en ‘verantwoordelijkheid’ een aantal hedendaagse (filosofische) posities in het debat over de vrije wil presenteren. Daarnaast zal hij enkele relevante neurowetenschappelijke bevindingen bespreken die van invloed zijn op het eerder genoemde debat.