Bestuurswissel

Met een schriftelijk afscheidswoord ging op 29 augustus de vlag van bestuur Baan neer en werd stap voor stap de banier van bestuur Bredemeijer geheven. Een mooi en actief jaar is voorbijgegaan. Met de wens dat er nog mooiere mogen komen, zal amica Bredemeijer tijdens het seizoen 2009/2010 de gelederen leiden als praeses der VGSR.

Haar volgen amica Dijk (ab-actis), amice Offereins (fiscus) en amice Van Noordenne (assessor) om met haar de vereniging voor te gaan. Onder het motto ‘You’re welcome’ hebben zij zich ten doel gesteld dat de VGSR een warm en veilig oord zal blijven. We maken ons weer op voor een bruisend jaar, waarbij we onze kersverse nieuwe leden binnenhalen in het mooie studentenleven. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen en volop met ons kunnen genieten van alles wat de VGSR tot die unieke verzameling van mensen maakt!