Amicaal feest

Zoals u allen weet organiseert de VGSR elk jaar twee amicale feesten, waaronder het eerste amicale feest van het seizoen. Dit feest vindt – zoals het hoort – plaats op de derde dinsdag van September (huh, was dat niet dezelfde datum als…). Dit jaar zal dit fameuze feest de titel “het grote-amice-van-Dongen-studeert-af-feest” dragen, en dat is natuurlijk niet voor niets. De VGSR weet hoe ze haar oudere leden moet waarderen en welke lof een doorgewinterde VGSR’er verdient. Als zo’n zeer gewaardeerd lid dan blijk geeft van veel creativiteit, wat kan de VGSR dan doen behalve deze creativiteit van harte steunen?

Enfin, een geweldig feest dus. Al onze zusjes zijn inmiddels uitgenodigd en we hopen dat zij in grote getalen toe zullen stromen om te delen in onze feestvreugde. Moge de amicae amicique mooi zijn en het bier in overvloed.
Waar dit festijn plaats zal vinden, wil u natuurlijk ook weten. U kunt dit uiteraard lezen op de flyer, maar ik zal het u nog eens extra vertellen. Een kleine verandering van de plannen, het feest zal gehouden worden in het American Dream Café, dat u natuurlijk allemaal weet te vinden, namelijk aan de Karel Doormanstraat. Ja, dat is vlakbij Centraal Station, ja! De toegang zal helemaal gratis zijn en de bierprijs hoort u nog. Rest mij niets dan de hoop uit te spreken dat de VGSR – met amice van Dongen voorop – aan heel amicaal Nederland zal laten zien hoe men feest.