Bestuursverkiezingen

‘Regeren is vooruitzien’ luidt het gezegde. In verband daarmee zijn afgelopen donderdagavond op de 310e Huishoudelijke vergadering van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam, vergaderend onder de zinspreuk Victi Gratia Semper Reformandi, de leden van bestuur Bredemeijer benoemd tot bestuurslid f.t. (future tempore). Zij zullen D.V. bij leven en welzijn de vereniging leiden, voorgaan en richting geven in het seizoen 2009/2010 en gaan dan het negenenvijftigste bestuur der VGSR heten.

Na maanden van gesteggel kreeg het huidige bestuur Baan toch vier mensen bij elkaar en stelde bestuur Bredemeijer voor aan de vereniging. Uiteraard kwam er veel kritiek en duurde het niet lang voordat de tegenbesturen hun geluid lieten horen. Nog voordat iemand ‘oh’ kon zeggen, had bestuur Slowmotion al direct vijf bestuursstukken in het verenigingsorgaan d’ Econozel laten publiceren en liet ook voortdurend weten dat zij zeker wisten waar het heen moest met de vereniging. Een week later werd bekend dat ook bestuur Baanbrekend en Hof de Jong een gooi wilden doen naar de macht.
Toen het dan eindelijk tijd werd voor de clash of the titans werden de talenten van de verscheidende bestuurskandidaten getoetst tijdens het besturendebat, afgelopen dinsdag. Onder leiding van de soepele entertainende doch altijd in voor een fundamentele discussie met een nimmer te missen ludieke ondertoon amici Lems en Jonkman gingen de besturen het gevecht aan. De voorzittert, praesides en koning verdedigden met verve hun beleid en beantwoordden elke vraag zonder een geluid van aarzeling in hun stem. In het kort: bestuur Slowmotion vind het tijd voor wat vertraging in de stroomversnelling van de afgelopen jaren, wat toch lastig te begrijpen is met amice Kuijsten sr. als voorzittert, bestuur Bredemeijer gaat voor een enthousiaste vereniging met een open houding, breidt de programcie uit en houdt ook veel goede zaken zoals ze zijn, bestuur Baanbrekend voorziet problemen in de gewenste man/vrouw verhouding op de VGSR en stelt daarom een vrouwenstop voor en tenslotte wil Hof de Jong back to basics met een vergrote aandacht voor ‘mores en andere tradities’ en de introductie van overerfelijke functies. Dit gedeelte van het debat vergde echter wel veel tijd, want de kritische vragen vanuit het publiek waren niet van de lucht. De lol was er niet minder om.
Daarna kwamen de leden die zich als secretaris, danwel ab-actis, danwel bisschop hadden aangemeld. Deze functies de taak gekregen een brief aan de GSV020 te schrijven naar aanleiding van het voortslepende conflict in combinatie met de problematische financiele situatie. De brieven werden voorgedragen en met luid applausch ontvangen. Na de vragen aangaande hun schrijf- en communicatiebeleid beantwoord te zijn, mochten de fisci, penningmeistert en schat(kist)bewaarder naar voren komen. Ook zij hadden de benarde economische crisis in de maag gesplitst gekregen en moesten zich middels een gedegen beleid, waaronder effectieve stimulerende uitgave van de kasreserves, verdedigen.
Tot slot was het de taak aan de assessores, algemeen adjunct en heraut/griffier om het engiszins uitgedunde publiek wakker te houden. Dat twee van de voorgestelde personen hierbij afwezig waren, kon de pret niet drukken. Veel vragen kwamen er niet meer, daar een ieder naar zijn/haar bedje verlangde, maar een gezellige avond was het zeker. Des te spannender zou het worden voor de verkiezingen donderdag…
Van de verwikkelingen van afgelopen donderdagavond kan ook nog een heel verhaal gemaakt worden. Over hoe amice Kuijsten sr. slechts één stem kreeg, en wel een met ‘onthouding’; over hoe amica Van den Bosch haar familie in Barneveld belangrijker vond dan de vereniging overtuigen van haar kwaliteiten als bisschop; over hoe amica De Mare – Bredemeijer eigelijk helemaal geen verstand van cijfers en centen bleek te hebben; over dat amice Lootens eigenlijk veel beter geschikt is als ab-actis dan als assessor. Dat verhaal zult u een andere keer misschien nog kunnen horen. De conclusie is immers aller belangrijkst: alle inspanningen ten spijt, bleek uiteindelijk toch uit de resultaten van de stemrondes dat de volgende personen de beste en meest geschikte voor hun functie zijn. Daarom zijn benoemd:

Als praeses f.t.Annieke Bredemeijer

Als ab-actis f.t.Jiska Dijk

Als fiscus f.t.Laurens Offereins

Als assessor f.t.Bram van Noordenne

Met deze vier personen zal de VGSR volgend jaar weer een machtig mooie vereniging zijn, waar de studiezin en amicitia rijk welig zullen tieren. In deze verwachting wensen we hen goede voorbereidingen en een gezegende samenwerking onderling.
Op de VGSR, dat zij leve!