Bestuur Baan geïnstalleerd

In het weekend waarin de maanden augustus en september elkaar afwisselden, vond de bestuurswissel plaats waarin het bestuur o.l.v. amice Koster het stokje overdroeg aan bestuur Baan.

We zijn bestuur Koster zeer erkentelijk voor hun grootse inzet afgelopen jaar en kijken, denkend aan overwegend mooie momenten, terug op een goed verenigingsjaar. Onder leiding van amice Baan (praeses), amice Bosscha sr. (ab-actis), amice van den Beukel (fiscus) en amica Schenk (assessor), maar bovenal onder leiding van onze hemelse Vader, hopen wij een mooi jaar tegemoet te gaan.
Tevens mochten wij een kersverse nieuwe lichting eerstejaars begroeten. Wij hopen dat deze nieuwe leden zich gauw thuis gaan voelen op de vereniging om zo een mooie studententijd tegemoet te mogen gaan!
Wij hopen u dit jaar frequent op onze mooie vereniging te kunnen ontmoeten!